Kultura
11/04/2018 Jaroslav Baďura

Muzikant Harry Macourek, který začínal v Ostravě, by se dožil 95 let

Skladatel, dirigent a pedagog Harry Macourek se narodil 11. dubna 1923 v Banské Hodruši na Slovensku. Od roku 1940 vedl v Ostravě vlastní jazzovou kapelu.

Skupina byla známa jako Macourkova rytmická šestka nebo Hot 6, v níž hrál na hot–harmoniku a aranžoval. Již tehdy psal své první skladby a spolupracoval s Josefem Kainarem.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě studoval v letech 1942–1947 na konzervatoři v Praze dirigování a skladbu.

V roce 1946 spoluzakládal divadlo satiry v Praze, působil mimo jiné jako sbormistr Národního divadla nebo umělecký vedoucí Souboru Julia Fučíka.

V letech 1954 až 1969 pracoval v Československém rozhlase jako vedoucí redakce malých hudebních žánrů.

Harry Macourek je znám především jako představitel šířeji pojímané populární hudby – autor písní, muzikálů, revue, scénické hudby apod. Skládal rovněž hudbu vážnou, jazzovou i filmovou (např. Dobří holubi se vracejí, Za humny je drak, Spadla z oblakov).

Zemřel 13. ledna 1992 v Praze.

Sdílejte článek