Nejnovější zprávy: Bohumínský žhář rodinu už dříve ohrožoval plynovou pistolí Sundejte roušky, hygienici kromě okresu FM zmírnili opatření

Proměny kraje

Na louky u Kozmic bylo vypuštěno stádo vzácných divokých koní

Kozmické ptačí louky nově spásá stádo třinácti Exmoorských pony.

Foto: Jan Smekal

Jedná se o divoké koně, jejichž předci pochází z Velké Británie. Díky těmto koním se zvýší biodiverzita této oblasti. Navíc se stanou zajímavou atrakcí pro místní obyvatele.

S nápadem chovat na Kozmických ptačích loukách divoké koně přišel Kamil Lisal, jednatel společnosti Semix Pluso. „Budujeme to tady od roku 2005 a impulsem bylo, že jako firma zpracováváme zemědělské produkty, čímž zatěžujeme životní prostředí, byť minimálně, protože máme jen plynové hospodářství. Chtěli jsme to tak nějak vrátit přírodě a společnosti,“ uvedl Kamil Lisal s tím, že toto není jediná lokalita, o kterou se firma stará.

„Máme ještě dalších pět, a to i v Olomouckém nebo Zlínském kraji. Tato je ale hlavní, protože je největší. V současné době dosáhla velikosti 63 hektarů, což je velice slušné, ale chtěli bychom ji v budoucnu ještě rozšířit, protože čím je větší, tím je atraktivnější jak pro lidi, tak pro zvířata,“ pokračoval.

A proč zvolila firma právě koně? „Doposud jsme všechny plochy obhospodařovali zemědělskými stroji, ale protože je tady spousta tůní, zadržujeme tady asi 80 tisíc kubíků vody, jsou tady různé zákruty a velká mechanizace se tady nedá použít. Proto jsme hledali způsob, jak to udělat přírodněji, levněji. A tak padla volba na koně, a sice na toto plemeno, které patří k původním, nejprimitivnějším plemenům, která se v Evropě zachovala,“ popsal Lisal.

Exmoorští koně jsou schopní se postarat sami o sebe

Jedná se o divoké koně pocházející z oblasti Exmoore ve Velké Británii. V této oblasti dodnes žijí naprosto volně. „Byl jsem se tam podívat, koně tam chodí i přes asfaltovou cestu, takže lidé jedoucí tudy musí zastavit a počkat, až koně přejdou. Toto u nás není možné, protože tady máme jiné zvyky,“ upozornil Lisal.

„Exmoorští koně jsou povolní, primitivní. Nejde o zoologický druh, i když v minulosti docházelo k určitým křížením, tak si uchovali instinkty, jsou schopní se postarat sami o sebe, nepotřebují žádné ošetřování, nemusí se odčervovat, jsou naprosto soběstační. Umí si vyhrabávat píci ze sněhu, vyžadují méně hodnotnou píci, tím jsou zvláštní,“ poznamenal Lisal s tím, že by je lidé rozhodně neměli krmit. „Jsou známy i případy, kdy takoví koně uhynuli, protože je někdo krmil chlebem, pečivem a podobně.“

Prozatím se na Kozmických loukách pase třináct hřebců. V budoucnu k nim přibudou i klisny. „Každá lokalita má jinou úživnost. V Milovicích, odkud koně pocházejí, je stepní vegetace, která velice nízká. To tady bývá tráva i metr vysoká. Nevíme tedy, jaká úživnost tady přesně bude. Pro začátek jsme zvolili prvních třináct hřebců. Můj odhad je takový, že tady následně může být i dvojnásobek těchto koní. Chceme, aby tady vzniklo chovné stádo a koně se mohli přirozeně rozmnožovat,“ nastínil Lisal.

„Slibujeme si od toho, že koně budou obhospodařovat toto místo, vyžírat trávu a udržovat porost ve výšce jako by to udělaly sekačky. Přitom nechají stát byliny a kvetoucí rostliny. Ty zase využívá hmyz. Tímto se zvyšuje biodiverzita krajiny. Toto je hlavním cílem této myšlenky,“ řekl.

Vondrák: Věřím, že se to stane další atraktivitou kraje

Nové stádo může spásat Kozmické louky i díky podpoře Moravskoslezského kraje. Ten přispěl částkou 800 tisíc korun, která byla potřebná pro vybudování ohradníku.

„S panem Lisalem jsme se potkali asi před půl rokem. Tehdy mi ukazoval zdejší biotop, který byl zelenavý se spoustou ptáků a nádhernou přírodou všude kolem. Říkal, že by tady chtěl mít divoké koně, ale postrádal ohradník, který by jim zamezoval v tom, aby se rozutekli. Na kraji jsme se rozhodli pro titul individuální dotace, který poslouží na vystavení ohradníku. Po půl roce je všechno hotové,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Věřím, že se to stane další atraktivitou, protože v našem průmyslovém kraji není vůbec jednoduché najít přírodní biotop tohoto charakteru. Je to do jisté míry i rarita, že jsou tady divocí koně. Jsem rád, že se toho pan Lisal chopil a že to z velké části financuje ze svého. Všichni totiž vždycky čekají na nějakou dotaci. Pan Lisal to udělal přesně naopak, že to tady začal tvořit, stavět a my jsme mu k tomu jenom přispěli. Doufám, že to bude hlavně pro děti zajímavé místo, kam se budou moct chodit dívat.“

Vytvoření mokřadů na ploše 63 hektarů je veliký počin i podle náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmily Uvírové.

„Díky nim a Exmoorským koním tady bude vytvořena velká biodiverzita, což je žádoucí a ojedinělé v Moravskoslezském kraji. Koně budou spásat nedobrou trávu, ostřící, rákosy a podobně. Budou ale nechávat bylinky, čímž nastartují proces flóry a následně fauny, protože už teď se tady slétávají ptáci, kteří tady dříve nebyli a začíná se jim tady líbit, což je žádoucí pro tuto oblast,“ poznamenala Uvírová.