Nejnovější zprávy: ​Po remízách chceme bodovat naplno, avizuje opavský kouč Balcárek Štramberk má další lákadlo pro turisty: nové Muzeum Šipka

Byznys

​Na výstavbu obchvatu Frýdku-Místku dodá Liberty Ostrava letos 150 tisíc tun strusky

Huť Liberty Ostrava dodá letos pro výstavbu obchvatu Frýdku - Místku 150 tisíc tun vysokopecní strusky, tzv. struskového kameniva, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového železa.

Klopení strusky. Foto: Liberty Ostrava

Vysokopecní struska, jejímž použitím se šetří přírodní kámen, patří mezi vysoce kvalitní materiály pro podkladové vrstvy pozemních komunikací. První automobily by měly na obchvat vyjet v únoru 2022.

„V minulosti získala vysokopecní struska neoprávněně špatnou pověst kvůli kauze zvlněné dálnice na Ostravsku a nesměla být nějakou dobu pro výstavbu pozemních komunikací využívána. Toto se našim odborníkům a expertům na strusky z VŠB-TUO podařilo vyvrátit, neboť problémem bylo použití jiných, nevhodných materiálů. Vysokopecní strusku se tak podařilo vrátit na přední místo certifikovaných výrobků pro výstavbu pozemních komunikací,“ vysvětluje Svatava Třaskošová, odpadový hospodář v Liberty Ostrava,

Většina vedlejších produktů a odpadů vznikajících při výrobě oceli se dále využívá1. Vysokopecní struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci a ochlazením žhavé strusky na odvalech.

Využívá se k výrobě cementu, skla a pro výstavbu pozemních komunikací, kdy má dokonce lepší vlastnosti než přírodní kámen, protože se lépe hutní. Využitím strusky místo přírodního kameniva se šetří neobnovitelné zdroje nerostných surovin, kterých v přírodě ubývá.

Z těchto důvodů se vysokopecní struska běžně využívá pro výstavbu pozemních komunikací po celé Evropě.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu.

e tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun.

Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách v 6 světadílech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli

Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.