Nejnovější zprávy: ​Hokejová Poruba získala slovenského reprezentanta Kozáka! Vesnici zakázali uspořádat den obce, tak jej udělala online

Politika

Názor: Centrální obvod likviduje investory, říká Miroslav Svozil

V březnovém vydání časopisu Centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se radnice chlubí svými úspěchy za uplynulé čtyři roky. Radnici ovládá koalice KSČM, Ostravak a SPD.

"Na křižovatce ulic Českobratrská a Cihelní již několik let upozorňuje billboard, že zde mělo stát CB Centrum - Nordica 2 – investice, kterou zmařila radnice centrálního ostravského městského obvodu," tvrdí Miroslav Svozil. Foto: Archiv

Cílem každé městské vlády by měl být stavební a investiční rozvoj, na který byla v období ekonomického růstu velká šance. Tento rozvoj se razantně projevuje ve všech velkých městech Česka i velikostí srovnatelných městech polského Slezska – Wroclaw, Katowice.

V našem centrálním obvodu v situace jiná: S výjimkou Nové Karoliny nebylo za posledních sedm let vydáno významné stavební povolení.

Provedete-li zahraničního návštěvníka po centru, když vidí ty ohyzdné proluky, ptá se, kdy u nás skončila válka. Zatímco jiná města investory hledají (a proto nás třeba Brno či Katowice trumfují), v Ostravě se investoři likvidují.

Za dané období lze odhadnout hodnotu nejvýznamnějších zmařených investic na 5 mld. Kč + cca 1500 zmařených nových pracovních míst.

Jak se likviduje investor?

Rady městských obvodů mají v rukou ty nejmocnější nástroje – souhlasy s umístěním staveb, s umístěním přípojek inženýrských sítí a zpochybnění závazků k vybudování parkovacích stání. Konkrétní příklady:

Textilia-Ostravica - Amadeus Real v srpnu 2010 ( bývalou radou) dostal souhlas s umístěním stavby. Jenže nová rada v lednu 2012 tento souhlas zrušila. Zrovna ve chvíli, kdy investor dostal garanci bankovních úvěrů. Výsledný stav je „ozdobou“ Ostravy dodnes.

Hotel Campanile + Premiere Classe - Neudělení povolení pro plynovou přípojku CB Centrum.

CB Centrum- Nordica 2 - Údajná nedostatečná kapacita okolních komunikací.

New Amsterdam Office - Nedostatek parkovacích míst. Investorovi bylo uloženo vybudovat sedmi(!) podlažní podzemní parkoviště.

Dům na Gorkého ulici - Kombinace všech předešlých námitek.

K tomu lze jen dodat, že každý z investorů musel splnit povinnost garance parkovacích míst ze zákona. Což všichni splnili. Nabízí se otázka – když radnici MOaP tolik záleží na parkování, proč za sedm let nepostavila jediný podzemní či nadzemní parkovací dům?

Proč byl rozbit integrovaný parkovací systém? Proč jsou vymýšleny nesmyslné dopravní projekty/tunel pod Místeckou ulicí/ které nelze stejně realizovat? Následky těchto nepovedených věcí jsou fatální, a je otázka, zda-li jsou napravitelné. Nepokusit se o to, by pochopitelně bylo osudné.

Tento příspěvek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum, který má 4 tiskové strany velikosti cca 40x 30 cm.

Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu zastupitelů v jednom čísle v maximálním rozsahu 24 řádků bez fotografií.

Miroslav Svozil, předseda klubu ODS v zastupitelstvu MOaP