Nejnovější zprávy: Před 30 lety byly v Ostravě první svobodné komunální volby. Vyhrálo OF (44,8 %) před komunisty a lidovci Do Hrabůvky se vrátila Sedící žena. Kašna má i vodní příboj

Proměny kraje

​Nejbezpečnějším místem pro seniory je Moravskoslezský kraj

Celkem 7 100 požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého bdí nad životy seniorů na severní Moravě a ve Slezsku.

Lidem nad 65 let je daroval Moravskoslezský kraj. S distribucí pomáhají místní „oázy“ pro seniory – Senior Pointy. Projekt v hodnotě 4,3 milionů korun má starším lidem zajistit lepší bezpečnost.

„Nejde o jedinou aktivitu, kterou pro seniory děláme, uvědomujeme si, že populace v našem kraji stárne. Zatímco v roce 2007 jsme tu měli 176 000 lidí starších 60 let, dnes je to 242 000 obyvatel. Vítáme proto iniciativu Senior Pointů, s nimiž se nám v kraji daří spolupracovat právě na rozdělení podobných zařízení, které mají seniory ochránit. Kraj stárne, mladí se stěhují za prací do Prahy a senioři zde často zůstávají sami,“ doplňuje Jiří Navrátil, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

V tuto chvíli funguje v kraji již patnáct kontaktních míst pro seniory, což je nejvíce v celé České republice. Podle ředitele organizace Společně, o.p.s., která provozuje Seniory Pointy, Jakuba Cardy nabízí seniorům také poradenství, možnost k vzájemnému setkávání a dalšího vzdělávání.

Zařízení jako hlásiče nebo detektory mohou snížit neradostnou bilanci tragických událostí, především u dříve narozených. Podle statistické ročenky Hasičského záchranného sboru České republiky došlo jen za rok 2018 k 5 340 požárům v domácnostech s celkovou škodou 546,62 milionů korun. Požáry stály život 61 lidí a dalších 799 se potýkalo s různě vážnými poraněními.

Otrava oxidem uhelnatým zase zaujímá první místo v žebříčku náhodných otrav v Evropě. V Česku kvůli ní skončí v nemocnici ročně stovky pacientů. Nebezpečnému plynu se často přezdívá „tichý zabiják“. Neprovází jej žádný zápach nebo zabarvení a jeho vdechnutí nevyvolá podráždění. Otrava oxidem uhelnatým se projevuje nejprve únavou, nevolností a motáním hlavy a následně pak ztrátou vědomí.

„Starší lidé jsou obecně ohroženější těmito riziky. Jejich plíce jsou méně odolné vůči infekci i chemickým látkám. I menší koncentrace oxidu uhelnatého jim může způsobit nevratné škody v organismu. Co se týká požáru, ten na sebe často upozorní především pachem. Čichové schopnosti se však s věkem mohou snižovat,“ dodává Hana Matějovská Kubešová, přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno.

Senior Pointy využil Moravskoslezský kraj také při distribuci IN.F.Obálek (Informace jako forma ochrany), které pomáhají záchranným složkám rychle se zorientovat ve zdravotních rizicích seniorů v nesnázích.

Plastová obálka obsahuje jednoduchý formulář, kam člověk vypíše informace o tom, s čím se léčí, jaké má alergie a které léčivé přípravky pravidelně bere. Zároveň je tam i kolonka s kontaktem na příbuzné nebo jiné blízké, jichž se případně záchranáři mohou zeptat na další podrobnosti.

Přítomnost obálky prozradí záchranářům samolepka na ledničce, která je vidět pomocí UV světla i v místnosti plné dýmu. Samotná obálka pak patří do ledničky.

„Jde o spotřebič, který má doma většina domácností a odolá i případnému požáru. Zatím jsme rozdali 61 000 obálek, které by měly sloužit nejen seniorům, ale i zdravotně postiženým lidem a všem, kteří žijí sami,“ doplňuje Jiří Navrátil.

Zájem o obálky je tak velký, že se kraj chystá vyrobit a distribuovat dalších 30 000 kusů.