Nejnovější zprávy: Ostravská laboratoř bude vyšetřovat covid ze slin, stačí zakašlat a plivnout Jak jsem přežila covid, aneb když se člověk dusí, jen když zvedne ruku

Společnost

Nemocnice na Fifejdách se stane moderním špitálem. Město investuje 2,4 miliardy korun!

Městská nemocnice Ostrava (MNO) projde do roku 2030 modernizací za 2,4 miliardy korun.

Její součástí budou mimo jiné výstavba centrálních operačních sálů a centrálního příjmu s pohotovostí nebo vybudování moderního Centra péče o matku a dítě. Podobu generelu oprav, rekonstrukce a modernizace nemocnice už schválili zastupitelé.

„Generel si klade za cíl jednak odstranit největší problémy, kterým nemocnice dneska čelí. Zejména by jí velice pomohlo, pokud by se jako jedna z prvních budov postavily centrální operační sály.

Druhou velkou ambicí generelu je postavit velkou budovu, kde by byly interní obory, akutní příjem a také důstojná vstupní hala pro návštěvníky nemocnice,“ řekl primátorův náměstek Michal Mariánek (Ostravak).

Ředitel nemocnice Petr Uhlig generel vítá. „Velmi se mi líbí, to zpracování je podle mě opravdu koncepční, má to vizi, posune nás to úplně někam jinam, ale je to jen první krok,“ řekl.

Souhlasí s tím, že vybudování centrálních operačních sálů je pro nemocnici nejdůležitější. „Pak budeme někde úplně jinde, to už bude velký posun. A pak samozřejmě vybudování nového urgentního příjmu,“ řekl Uhlig.

Mariánek řekl, že nyní je 16 operačních sálů rozmístěných po celé nemocnici, což je náročné na provoz, kdy je potřeba například více operačních týmů, anesteziologů i sálových sester, a může to přinášet i komplikace při přepravě pacientů přes nemocnici.

„Centrální operační sály by měly zlevnit provoz. Nepotřebujete tolik odborných týmů, máte hned po ruce dospávací pokoje, jednotky intenzivní péče, takže všechna péče se soustředí na jedno místo a také se to lépe koordinuje v rámci nemocnice,“ řekl náměstek.

Centrální operační sály i nový příjem s pohotovostí mají být vybudovány při první ze tří etap generelu, jejíž uskutečnění město plánuje do roku 2022. Třetí velkou stavbou v této etapě bude parkovací dům.

„V současnosti se připravuje jeho projektová dokumentace. Výrazně by měl pomoct řešit parkování jak uvnitř nemocnice, tak pro její návštěvníky,“ řekl Mariánek.

Už nyní se připravují dílčí projekty, které ale nebudou tak vidět. „To jsou věci týkající se infrastruktury i zateplení budov, ale velkou investicí, která výrazně zvýší komfort zaměstnanců i pacientů, je oprava chirurgie, která se v této chvíli připravuje na úrovni projektové dokumentace,“ řekl náměstek.

Ředitel potvrdil, že stav chirurgického oddělení v tuto chvíli nemocnici trápí nejvíc. „Napříč spektrem v nemocnici se všichni shodnou, že to je opravdu v tristním stavu. Malé prostory pro pacienty, jedno sociální zařízení, to už v moderních zdravotnických zařízeních nenajdete,“ řekl.

Ve druhé etapě v letech 2022 až 2026 chce město vybudovat Centrum péče o matku a dítě, sloučit chirurgické obory a vybudovat lůžkový fond pro plicní oddělení a ve třetí etapě do roku 2030 rozšířit geriatrii či postavit novou patologii.

Městská nemocnice má téměř 1900 zaměstnanců a 700 lůžek. Loni měla obrat 1,6 miliardy korun a ztrátu řádově v desítkách milionů.