Nejnovější zprávy: Bohumínský žhář rodinu už dříve ohrožoval plynovou pistolí Sundejte roušky, hygienici kromě okresu FM zmírnili opatření

Společnost

​Nemocnice Valašské Meziříčí se pyšní novým počítačovým tomografem či pohodlnějšími postelemi

Nový výpočetní tomograf (CT), pohodlnější postele pro pacienty, modernější stravovací provoz, ale také parkoviště či heliport.

Foto: AGEL

Nemocnice Valašské Meziříčí má za sebou investice za více než 200 milionů korun od chvíle, kdy se stala součástí společnosti AGEL, která je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

AGEL ve své Nemocnici Valašské Meziříčí každoročně vynakládá nemalé částky na obnovu zdravotnické techniky. Pořízení nového CT přístroje, který nemocnice koupila letos v červnu, znamenalo historicky největší investici do zdravotnické techniky.

„Pořízením nového CT přístroje se jednak zrychlila a zkvalitnila vlastní vyšetření a nesmíme ani zapomenout na rozšíření našich diagnostických možností, což je velkým přínosem pro pacienty ze spádové oblasti naší nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., MUDr. Martin Hrabovský, MBA.

Nový CT přístroj s 80 řadami detektorů je po všech stránkách lepší než model z roku 2008, kterým Nemocnice Valašské Meziříčí disponovala dosud.

„Díky podstatně většímu počtu detektorů probíhají jednotlivá skenování velmi rychle, čímž se podstatně snižuje riziko vzniku pohybových rozmazání, např. při dýchání, srdeční akci, či skenování neklidných nespolupracujících pacientů. Přístroj nyní zpracuje 160 řezů vyšetřované oblasti těla z jedné rotace,“ uvádí primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Radmila Hurská.

Velikost a počet detektorů hrají hlavní roli v podstatně větší rozlišovací schopnosti přístroje, který umožňuje rozlišit větší podrobnosti jednotlivých struktur či ohraničení rozhraní tkání.

„To má zásadní význam zvláště při vyšetření onkologicky nemocných. Díky kvalitnějšímu softwarovému vybavení máme možnost vytvářet širokou škálu rekonstrukcí obrazu, včetně rekonstrukcí prostorových, které také napomáhají při hodnocení vyšetření, ale zároveň zlepšují přehlednost problematických oblastí, zvláště v okolí implantovaného kovového materiálu,“ doplnila primářka Hurská s tím, že inovativní technologie přístroje umožnila výrazně zredukovat hodnoty rentgenového záření o 50 až 70 procent oproti hodnotám, které zde zdravotníci naměřili na předchozím vybavení.

Nová lůžka přináší řadu pozitiv pro pacienty i pro personál

AGEL vevalašskomeziříčské nemocnici značně investuje také do modernizace lůžkového fondu. Pacienti na vybraných odděleních nemocnice již leží na elektricky polohovatelných lůžcích. Od roku 2012, kdy s modernizací lůžkového fondu vedení nemocnice začalo, bylo prozatím pořízeno celkem 184 elektrických polohovacích postelí včetně antidekubitních matrací na standardní oddělení a jednotky intenzivní péče.

S obměnou nemocničních lůžek začala nemocnice v roce 2012, kdy zakoupila 28 kusů lůžek na oddělení následné péče a v roce 2016 přidala na tyto oddělení dalších 50 kusů lůžek. V roce 2018 bylo pořízeno 71 moderních lůžek pro oddělení chirurgie a rehabilitace, 4 speciální lůžka na anesteziologicko-resuscitační oddělení a 6 lůžek na multidisciplinární jednotku intenzivní péče.V březnu tohoto roku se dodalo dalších 46 kusů nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro obě interní oddělení.

„Nová lůžka přináší řadu pozitiv pro pacienty i pro personál. Všechna lůžka jsou výškově nastavitelná a polohovatelná. Pro pacienty je to nové lůžko, s novou matrací odpovídající zatížení a typu diagnózy, s jakou tady pacient přichází. Na interně jsme volili pevnější matrace, protože pacienti tam leží déle, zatímco na chirurgiích, kde se leží tři až čtyři dny, nejsou matrace tak těžké,“ popsala Mgr. Jana Pelikánová, hlavní sestra Nemocnice Valašské Meziříčí.

„V každém případě pacienti mají obrovský komfort v tom, že si mohou lůžka sami polohovat a ovládat tak, jak zrovna potřebují. Personálu to šetří záda a zdraví,“ pokračovala.

„Navíc původní železné postele byly sice jednodušší, ale nedalo se s nimi tak snadno přejíždět. Vozíme je totiž na sál a pak ze sálu zpátky. Nové postele mají i manipulovatelná kolečka, takže se s nimi lépe najíždí, vyjíždí, někde máme šikminy na sálech, takže i toto je pro personál veliký přínos,“ dodala Mgr. Pelikánová s tím, že příští rok nemocnice obmění postele na gynekologii, porodním oddělení a v dalším roce pak na dětském oddělení.

Stravovací provoz je vybavený zařízeními jako jsou konvektomaty a multifunkční pánve

Významnou investici v poslední době představovala také rekonstrukce stravovacího provozu, jejímž důvodem byl fakt, že stravovací provoz nevyhovoval potřebám jak technologickým, tak i hygienickým a gastro-technologie byla zastaralá. Kuchyně od svého otevření v 70. letech procházela jen menšími opravami, například výměnou jednotlivých dosluhujících dílů.

„Díky šestiměsíční rekonstrukci došlo k optimalizaci skladovacích ploch, včetně ploch pro instalaci technologie pro plnění a mytí tabletů na stravu. Zatímco dosud tvořila varnu jedna místnost, nyní došlo k rozdělení na několik menších, stavebně oddělených prostor. Byla zde nainstalována kompletně nová vzduchotechnika a přípravny stravy byly vybaveny novým nerezovým nábytkem, chladící technikou a stroji pro dynamickou přípravu surovin,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Martin Hrabovský, MBA

„Nový systém výroby, rozdělování a expedice stravy zvyšuje komfort i hygienickou úroveň stravování pacientů. Díky rekonstrukci stravovacího provozu je nyní zajištěna vysoká kvalita jídel. Jsem přesvědčen, že nový stravovací provoz přispěje k většímu pohodlí pacientů a že spokojeni budou lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci nemocnice,“ doplnil MUDr. Martin Hrabovský, MBA

Stravovací provoz je nyní vybaven moderními zařízeními, jako jsou konvektomaty a multifunkční pánve. Tyto novinky nahradily klasické kotle a pánve. Jejich předností je mnohem rychlejší start varného procesu a nižší provozní náklady na přípravu stravy. Součástí rekonstrukce stravovacího provozu byly venkovní stavební úpravy pláště budovy včetně zateplení a stavby evakuačního výtahu.

„Pacienti na novém stravovacím provozu nejvíce ocení zlepšení podávané stravy na jednotlivých odděleních. Již odpadá několikastupňové rozdělování stravy z várnic, které se rozvážely ručně z kuchyně stravovacího provozu na jednotlivá oddělení, kde musel následně personál oddělení opětovně rozdělovat porce pacientům podle zadaných nahlášených diet,“ podotkl Tomáš Jareš, DiS., vedoucí stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí.

„Nyní pacienti dostávají na stůl přímo již tabletový set, který byl uzavřen a expedován přímo z varny stravovacího provozu nemocnice. Tabletový systém se pro pacienty skládá z dolního a horního dílu, v kterých je plastové nádobí. V nich jsou vloženy další díly – talíř, miska na polévku, miska na kompot, příbor a kartička s vyznačenou dietou. Podle nahlášených diet tak personál oddělení roznese přímo pacientovi tablet bez nutnosti do stravy již jakkoliv zasahovat,“ přiblížil Tomáš Jareš s tím, že tablet je vyroben z plastu a izolačního materiálu, který zaručuje donášku stravy k jednotlivým klientům při zachování kvality a teploty podávaného pokrmu.

Stravovací provoz je schopen produkovat až 450 porcí jídel během jedné směny. To plně pokryje denní potřebu nemocnice, která je zhruba 320 klasických jídel, 60 diabetických a 70 dietních. Zaměstnanci pak pozitivně hodnotí novou jídelnu s kapacitou 60 osob.

Laparoskopická věž přináší vysoké rozlišení obrazu

Nejnovější technologie, kvalitní obraz operace ve Full HD na hlavním i asistenčním monitoru, možnost pořizování fotek i videa z operace, xenonový světelný zdroj, speciální kamerová hlava či multioborový generátor nové generace se spoustou módů a režimů pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace. To nabízí nová laparoskopická věž, která nahradila původní, dnes již zastaralou věž.

Z počtu více jak 3700 operací za poslední roky se provádí přibližně 650 laparoskopicky, kdy pro chirurgický výkon stačí jen několik malých vpichů, což je pro pacienta a jeho následnou rekonvalescenci podstatně šetrnější než klasický řez na břiše.

Počty operačních zákroků prováděných laparoskopicky každoročně stoupají. Laparoskopická věž je proto nutným standardem pro moderní operativu. „Nový přístroj nyní přináší vysoké rozlišení obrazu. Díky tomu operatér vidí velmi kvalitně prováděný zákrok, což mu umožňuje pracovat s maximální přesností,“ vysvětlil Ing. Jaromír Petřík, referent zdravotnické techniky Nemocnice Valašské Meziříčís tím, že laparoskopickou věž chirurgové nejčastěji užívají při operacích žlučníku, žaludku, dolního jícnu, střev nebo při operaci kýl.

Gynekologové novou věž využijí při operativě na děloze, vejcovodech a vaječnících, kdy laparoskopické operace významně převažující nad operacemi klasickou cestou. Pro urologické oddělení je laparoskopická věž také nezbytností při širokém spektru operačních zákroků.

Druhým přístrojem dodaným na centrální operační sály nemocnice je bipolární resektoskop pro operativní odstranění části tkání. Nejčastěji se používá při operacích prostaty či nádorů močového měchýře. Využívaný je především při urologických operacích.

Skupina AGEL provozuje v Česku a na Slovensku kromě Nemocnice Valašské Meziříčí dalších 21 lůžkových zdravotnických zařízení, síť lékáren, laboratoří a další specializovaná pracoviště. www.agel.cz