Komentáře
29/03/2020 Jaroslav Baďura

Nová cyklostezka ještě letos propojí Lubinu a Frenštát

​Na začátku března byla zahájena stavba cyklostezky Lubina-Lomná. Ve středu 11. března 2020 město oficiálně předalo staveniště zhotoviteli.

V první fázi realizace probíhá vytýčení trasy cyklostezky a kácení stromů na trase. Následně budou zahájeny práce na stavbě mostních objektů a postaveno vlastní těleso cyklostezky.

Stavba by měla být hotova do 15. listopadu 2020. Celkové náklady dosáhnou výše více jak 39,6 milionů korun. Město získalo dotaci ve výši 22 491 688 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cyklostezka procházející katastry tří obcí, Frenštátu pod Radhoštěm, Lichnova a Tiché, bude dlouhá více jak 6,5 km.

„Stezka povede od hranice katastru obce Trojanovice u restaurace Balita dolů po stávající cestě na pravém břehu říčky Lomná do Frenštátu. Ve Frenštátě pak od odbočky na Bystré bude postavena nová část cyklostezky na levém břehu řeky až pod železniční most ke stávající lávce přes Lomnou. Cyklostezka bude pokračovat opět na pravém břehu, kde bude vybudován nový úsek od lávky po stávající asfaltovou komunikaci, dále dolů až k mostu u pekárny, kde protne silnici a pokračuje na Závodí k Tichavskému mostu, podél Lomné až k mostu na Podkopčí u fotbalového hřiště," uvedl Jan Janotka z odboru rozvoje a investic Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Trasa dál vede podél Lomné po stávající komunikaci, která však bude opravena. Trasa bude dále pokračovat k azylového domu v provedení s asfaltovým povrchem. Následující úsek kolem čističky odpadních vod pod splav bude vybudován ze zhutněného kameniva. V místě pod splavem bude postavena lávka přes Lubinu, která trasu cyklostezky převede na opačný břeh do prostoru ke kynologickému cvičišti. Most bude dlouhý necelých 30 m a široký 3 m.

"Cyklostezka bude prozatím končit Na Okluku. Na trase cyklostezky v místě vyústění levostranného přítoku Lubiny bude „Pod Strážkou" postavena nová lávka o délce 7,2 m a šířce 3 m,“ upřesnil trasu cyklostezky Jan Janotka.

Dle smlouvy o dílo vybuduje novou cyklostezku firma Společnost PORR a MVEX stavby - cyklostezka. Firma MVEX bude zajišťovat kácení zeleně, posunutí oplocení kynologického cvičiště a přeložku důlních vod. Jejím hlavním úkolem pak bude postavení dvou mostních objektů, lávky přes Lubinu a lávky přes potok Velké bahno.

Firma PORR bude na trase cyklostezky opravovat potřebné stávající komunikace a stavět úseky nové, a to jak z asfaltu, tak z mechanicky zpevněného kameniva.

„Případný negativní vliv stavby na přírodu v určitých oblastech nové cyklostezky bude kompenzovat výsadba nové zeleně na katastrech všech tří obcí, a to v období nejpozději do pěti let od ukončení stavby," dodal Jan Janotka.

„Z realizace cyklostezky mám velikou radost. Vede v krásném přírodním prostředí kolem vodního toku. Naše cyklostezka nabídne bezpečnou trasu například k cestě do práce, k výletu pro sportovce a rodiny z Frenštátu a okolí i pro turisty,“ uzavřel starosta města Miroslav Halatin.

Sdílejte článek