OSTRAVA-JIH
24/10/2020 Jaroslav Baďura

Nová kniha mapuje založení Výškovic až po připojení k Ostravě

​Městský obvod Ostrava-Jih vydal novou publikaci s názvem Pamětní kniha obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966.

Jedná se o druhý díl v loňském roce založené Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih, který si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím autentických textů historii jednotlivých částí nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Před kaplí Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích dnes byla kniha symbolicky pokřtěna vodou z blízké výškovické tůně.

Křest knihy o dějinách Výškovic se měl původně konat v rámci sousedské slavnosti ve starých Výškovicích již v pátek 9. října. S ohledem na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru se změnilo pojetí i termín. Knihu do života symbolickým politím vodou z výškovické tůně za přítomnosti autora Petra Lexy Přendíka přivítala pouze místostarostka Hana Tichánková.

„Vydáváním těchto publikací chceme ukázat lidem, kteří tady žijí, že Jih není jen sídliště a že každá naše městská část má své dějiny, ve kterých se stalo leccos zajímavého. Autorovi knihy přeji hodně invence do dalších hezkých knih o Jihu a knize samotné, aby se líbila, aby dělala lidem radost a aby v dnešní době, kdy nemůžeme ven, smysluplně vyplnila volný čas svých čtenářů,“ řekla místostarostka.

Kronikář městského obvodu Petr Lexa Přendík k obsahu uvedl: „Jedná se o zcela autentický přepis dvou nejstarších výškovických kronik z let 1923–1966, který zachycuje dějiny Výškovic od jejich založení do časů, kdy byla obec připojena k městu Ostravě s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště Nové Výškovice. Jak se v textu mění doba, mění se jazyk, styl i obsah zápisů, jež přinášejí dosud neznámá fakta o dějinách Výškovic.“

Aby byl původní text srozumitelný i dnešním čtenářům, musel jej autor doplnit o zhruba 250 komentářů, vysvětlivek a poznámek.

Naprostým unikátem je pak obrázkový doprovod. V knize o 284 stranách naleznete 130 většinou neznámých historických snímků dokumentujících podobu starých Výškovic. Značná část z nich pochází ze sbírky Stanislava Mazurka.

„Vážil jsem si spolupráce s lidovým písmákem Stanislavem Mazurkem ze starých Výškovic, který celý život zasvětil sběru informací a fotografií k dějinám obce. Bohužel, krátce před odesláním publikace do tisku nás pan Mazurek navždy opustil. Právě jemu je věnovaná publikace o starých Výškovicích, jejichž zanikající podobu celý život mapoval," dodal Přendík.

Podíl na přípravě publikace o dějinách Výškovic však měla i celá řada obyvatel starých Výškovic, kteří ochotně poskytli rodinná alba k nahlédnutí a pořízení jejich digitálních kopií. Zde patří velké poděkování zejména Evě Staňkové a Janu Havránkovi.

Knihu, na jejíž přípravě obecní kronikář průběžně pracoval 18 měsíců, bude možné zakoupit například v infocentru na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce a také v KD K-Trio.

Sdílejte článek