Nejnovější zprávy: Velká nástěnná malba Skok je už téměř hotová. Umělecké dílo oživí ostravskou Nádražní ulici Na silnici vytekly po nehodě cisterny tisíce litrů mléka

Společnost

O funkci děkana Lékařské fakulty v Ostravě mají zájem tři lidé

Po odvolání děkana Arnošta Martínka v souvislosti s pochybeními při přijímacím řízení se o funkci děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity ucházejí tři zájemci.

Ilustrační foto: Archiv

Jsou jimi pověřený děkan fakulty a proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka, prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Petr Krupa. Vyplývá to z údajů, které předsedkyně volební komise Hana Sochorová zveřejnila na internetových stránkách fakulty. Volba bude 3. března.

Procházka obdržel 50 platných návrhů, Hájek měl deset platných a jeden neplatný návrh a Krupa jeden platný návrh. Volební komise Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity tak u všech tří kandidátů konstatovala splnění požadovaných náležitostí.

"Mým cílem je stabilizace lékařské fakulty s udržením akreditace pro magisterský obor všeobecného lékařství a její dynamický rozvoj v následujících letech," uvedl Procházka. Zasadit se chce i o zklidnění komunikace, obnovení důvěry ve fakultu i modernizaci jejího vybavení. Zaměřit se chce i na personální zajištění výuky a posílení role studentů.

I Hájek chce fakultu stabilizovat, získat novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství a zajistit dostatečnou odbornou garanci tohoto oboru. Jeho cílem je rovněž vytvořit na fakultě prostor pro dlouhodobou akademickou a vědeckou práci talentovaných lidí a klást větší důraz na užší spolupráci se studenty a studentskými organizacemi.

Krupa řekl, že by rád dohlédl především na dodržování nově přijatých zásad přijímacího řízení tak, aby studenti měli jistotu, že budou na školu přijímáni spravedlivě.

Fakultu by chtěl rovněž personálně stabilizovat a urovnat vztahy uvnitř fakulty i vůči univerzitě, ostatním fakultám i univerzitám a také k městu či kraji. Za podstatné považuje rovněž úspěšné dokončení akreditace či vznik cvičné nemocnice.

Martínek byl odvolán k 2. lednu. Odvolání děkana souviselo s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval Národní akreditační úřad. Ke studiu škola přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

Lékařská fakulta se nyní uchází o novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství. Současná akreditace pro studijní program je sice platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta jen do května 2020.

Akreditačním spisem se nyní bude zabývat Národním akreditační úřad. Fakultě ale stále hrozí, že by nemusela stihnout letošní přijímací řízení. Záleží na rychlosti vyřizování potřebných úkonů.