Byznys
24/06/2024 Petr Sobol

OKD loni vytvořila čistý zisk 2,9 miliardy koruny, těžba může pokračovat do roku 2026

Foto: se souhlasem OKD

Těžební společnost OKD uzavřela rok 2023 s čistým ziskem ve výši 2,9 miliardy korun. Zákazníkům dodala 1,9 milionu tun uhlí a dosáhla celkových tržeb 12 miliard korun.

„Panika vyvolaná na trhu ruskou agresí na Ukrajině již pominula, poptávka se ustálila a cenové indexy uhlí se postupně normalizovaly. V naší výrobní a prodejní strategii jsme se soustředili na koksovatelné uhlí, které společnosti dlouhodobě přináší největší zisk, což se ukázalo jako správné rozhodnutí,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.

Dosažením kladného hospodářského výsledku byl naplněn základní předpoklad pro pokračování střednědobé strategie OKD. Ta počítá s těžbou do konce roku 2025 s možným přesahem do první poloviny roku 2026 na vytěžení uhlí z posledních porubů a předpokládá zachování zisku i v letech 2024 a 2025.

„Výsledky prvního čtvrtletí roku 2024 nás naplňují mírným optimismem. Rizika však přetrvávají, zejména ta hornická, spojená s geologií, která nelze vždy s jistotou předvídat, ani rychle eliminovat. Naší prioritou číslo jedna proto zůstává zajištění bezpečné práce a pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Prakticky denně se také zabýváme jednotlivými položkami nákladů, abychom vysoce nákladový provoz hlubinného dobývání udrželi na ekonomicky únosné úrovni,“ doplnil Sikora.

Sdílejte článek