Nejnovější zprávy: Lidé neberou telefony hygienikům. Trasování nakažených se komplikuje Dopravní podnik Ostrava obnovil provoz školních linek a spojů

Proměny kraje

Opavská Obchodní akademie slaví 100 let. Kraj ji kompletně zrekonstruoval

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická v Opavě nabízí středoškolské maturitní vzdělávání už sto let.

Foto: Moravskoslezský kraj

V těchto dnech měly proběhnout velké oslavy spojené s dny otevřených dveří, odbornou konferencí i kulturním programem. Pandemie koronaviru však dala těmto oslavám stopku.

„Opavská obchodní akademie patří k významným vzdělávacím organizacím v našem kraji. Je největší školou poskytující ryze maturitní vzdělání v Opavě. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel této školy velmi oceňuje vysokou úroveň výuky i úspěch absolventů školy při hledání uplatnění po absolvování školy a vysoký podíl těch, kteří po maturitě pokračují ve svém vzdělávání na vysoké škole," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Stanislav Folwarczny.

"Nacházíme se pro školství ve velmi náročném období. Distanční výuka je pro mnohé náročnou disciplínou a já jsem rád, že právě opavská Obchodní akademie patří mezi školy, které se s ní popasovaly velmi dobře,“ dodal náměstek Stanislav Folwarczny.

Opavská obchodní akademie poskytuje výhradně ekonomické vzdělání v 6 vzdělávacích oborech s různými specializacemi.

„Soustředíme se na to, aby si každý student mohl nalézt něco, na čem může pracovat a rozvíjet se nejen po stránce oborových dovedností, ale také takzvaných měkkých dovedností, aktivit sportovních či osobnostních,“ řekl ředitel školy Petr Kyjovský a dodal, že díky zřizovateli školy probíhá v moderním prostředí kompletně rekonstruované školy i tělocvičny.

V roce 1920 vznikla v Opavě Česká obchodní škola, historie ekonomického školství v Opavě je však delší. Již v roce 1851 byla v Opavě zřízena Německá gremiální obchodní škola, která existovala jako samostatný ústav 43 let. Roku 1894 byla přejmenována na Slezskou obchodní školu.

Vyučovacím jazykem však zůstala němčina. Od roku 1912 se na ní vyučovalo česky a v roce 1920 vznikla Česká obchodní škola, jejíž rozvoj byl však přerušen okupací. Už před 2. světovou válkou plnila škola významnou vzdělávací funkci. Po roce 1945 se vystřídaly další názvy školy: hospodářská družstevní, střední ekonomická.

Od roku 1990 se škola jmenovala Obchodní akademie a Obchodní škola, od roku 1996 Obchodní akademie, od roku 2000 nese název Obchodní akademie a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež.

Později opět přejmenována na Obchodní akademii a od roku 2012 se jmenuje Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická.