Společnost
06/10/2021 Petr Broulík

Ostrava chce postavit unikátní most. Budou z něj šlehat plameny?

​Ostrava by se mohla do čtyř let dočkat nového mostu, který nahradí ten stávající a dosluhující, respektive dva navazující mosty Na Karolině přes řeku Ostravici.

Nový most spojí Slezskou a Moravskou Ostravu a jeho tvůrcem je architekt Roman Koucký, který má za sebou několik ceněných mostů – především elegantní Mariánský most v Ústí nad Labem, Dlouhý most v Českých Budějovicích či Trojský most v Praze.

Roman Koucký dnes podobu budoucího mostu Na Karolině přímo na ostravském magistrátu představil. Most bude opět nezvykle řešený a pokud vše dopadne podle autorových představ, budou z celkem třiceti trysek v určitých chvílích šlehat plameny.

„Je to zatím jen myšlenka a první návrh. Plameny by měly připomínat, že v těchto místech stávala kdysi Žofínská huť. Plameny by mohly nahradit třeba hodiny, budou to takové něžné světelné hodiny a šlehaly by třeba v celou. Prostě tři zášlehy plamenů by mohly znamenat tři hodiny odpoledne. Nebo budou šlehat jen večer či jen při nějaké slavnostní příležitosti,“ řekl Roman Koucký.

Když chrliče plamenů „odhalil“ jako poslední bonbónek na konci představování neobvyklé podoby, možností nasvětlení a charakteru mostu, ozval se v zasedačce rady města i tichý, možná překvapený či pobavený smích.

Architekt Roman Koucký však upozornil, že to není poprvé, kdy se živý oheň stal součástí projektů. „Jsou věčné ohně u památníků, u pohřebišť, ty fungují a nikdo si nestěžuje, olympijské ohně jsou v podstatě to samé. Není to v architektuře nic neznámého nebo extrémně nebezpečného,“ řekl a dodal, že už před sto lety byl živý oheň součástí pražského obloukového Čechova mostu.

Ač „šprušle“ mostu působí náhodně, vše je pečlivě spočítáno

Most přes Ostravici je první stavbou známého a ceněného architekta v Ostravě, i když připomněl, že právě jeho první úspěšný a dnes velmi známý Mariánský most v Ústí nad Labem se vyráběl ve Vítkovických železárnách.

„Námi navrhovaný most přes Ostravici je ocelová příhradová konstrukce. Je to výtvarný návrh a je pečlivě spočítán z pohledu všech možných sil, které budou na most v provozu působit. Takže někomu se může zdát, že části mostu jsou náhodné, ale je to vše pečlivě spočítáno,“ říká architekt nad zajímavou podobou mostu.

Most bude svou podobu opticky měnit, i řidiči to budou při jízdě vnímat

Most působí z každé strany trochu jinak a také řidiči, kteří po něm pojedou, budou vnímat, že most není jednotný, ale jeho části se opticky mění. Most bude mít dva pruhy pro automobily a poté po stranách vždy dva „chodníky“, tedy sdruženou stezku pro pěší a cyklisty.

Konstrukce a nosné části mostu budou z oceli, zábradlí, přes které bude vidět, bude zkonstruované ze skla a oceli. „Ostrava už není černá, proto náš most je trochu barevný. Je ze speciální oceli, která částečně zkoroduje, ale tím si vytvoří ochrannou vrstvu a nemusí se už udržovat. Neměla by se navíc sto let opravovat, což přinese velké úspory,“ vysvětluje Roman Koucký.

Tým Romana Kouckého se snažil do místa, který je v současnosti periferií, vnést městský prvek. Dodal, že do těchto míst se totiž jednou město rozšíří, propojí Dolní Vítkovice se středem Ostravy i Slezskou Ostravou a město do těchto míst přijde.

Součástí stavby bude „scénické“ schodiště na most, věže s heraldickými symboly znaků koníka a kamzíka jako symbolů z městských znaků.

Při stavbě a zasypávání prostorů by měla v mostě vzniknout i místnost vhodná třeba jako zázemí pro skatepark či kavárnu, která by byla součástí prostorů pod mostem, s nímž také podoba stavby počítá.

„Fascinuje mě, že oblast Nové Karoliny, tedy místo, které bychom mohli nazvat ostravskou průmyslovou zónou 19. století, je úplně vyčištěné a po průmyslu na něm zůstaly jen ty tři haly. A tak jsme si řekli, že tou rezavou barvou mostu a tím ohněm bychom mohli připomenout nejvyšší a největší pece, které v Ostravě a v Česku stály,“ řekl architekt mostu, na kterém spolupracoval s předním projektantem takových dopravních staveb Ivanem Šírem z Hradce Králové.

Nový most Na Karolině se má stát podle zástupců ostravského magistrátu urbanistickou dominantou v současnosti se rozvíjejících částí města. Propojí nově budovanou čtvrť Karolina a budoucí, v současnosti stavěný multifunkční areál Ostravské univerzity.

Sdílejte článek