Nejnovější zprávy: Tato hrůza už je minulostí. Obří skládka konečně mizí z Muglinovské ulice Punč bar na Masarykově náměstí baví Ostravu. Nabízí nápoje i luxusní výhled

Společnost

Proměna ulice 28. října. V Ostravě může vzniknout nový bulvár

V budoucnu by se ulice 28. října v části u Domu kultury mohla stát reprezentativním veřejným prostorem, který propojí všechny významné budovy v okolí.

Foto: Roman Vlachynský/archiv MAPPA

Možnostmi takové proměny se zabývá studie veřejného prostranství, kterou zpracovává Atelier 111 architekti. Její koncept bude představen v úterý 22. listopadu v kavárně Skelet kafe.

V úseku od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové by se ulice 28. října mohla proměnit ve velkorysý bulvár, tedy veřejný prostor, který vhodně propojí důležité objekty a plochy v okolí (například nový koncertní sál, krajský úřad, vědeckou knihovnu Černá kostka nebo třeba revitalizovaný sad Dr. Milady Horákové). Současný stav veřejného prostranství před Domem kultury města Ostravy kvalitou neodpovídá svému významu.

„Úsek u Domu kultury má vzhledem k připravovaným stavbám ambici být výkladní skříní města. Z poslepovaných asfaltových chodníků, chybějícího mobiliáře a místa, kterým většina lidí pouze projíždí, by se tak měl stát příjemný reprezentativní prostor, který bude vybízet k setrvání,“ uvedla Zuzana Paclová, architektka ateliéru MAPPA.

Veřejnou zakázku na vyhotovení studie, která navrhne řešení tohoto prostoru, vyhrál Atelier 111 architekti. Zpracovatelé se nyní zamýšlí například nad tím, jaký by měl být v daném úseku ulice dopravní režim á zde má být nejvyšší povolená rychlost, kudy bude možné vést bezpečně cyklostezky nebo za jakých podmínek by ulici mohlo lemovat stromořadí. Zohledněny budou také podněty a připomínky občanů, které zazní na veřejném projednání jejího konceptu. Setkání s veřejností se uskuteční 22. listopadu 2022 v 17:00 v kavárně Skelet kafe, na ulici 28. října 3388 v Moravské Ostravě.

Do zadání pro zpracovatele studie se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou zpracovává Městský ateliér MAPPA a která má pomoci v jejím dlouhodobém budoucím rozvoji. Studie veřejného prostranství bude dokončena na přelomu roku.