Společnost
19/10/2023 Petr Broulík

Ostrava oceňovala významné osobnosti. Cenu města získala i Zlata Holušová

Foto: se souhlasem Ostravy

Ostrava udělovala prestižní Ceny města. Získaly je Zlata Holušová, Jarmila Hájková, Petr Mitáček a Josef Jařab, kterému byla udělena in memoriam.

Významným osobnostem, které se zásadním způsobem podílely v některé z oblastí života ve městě, uděluje Ostrava Ceny města už od roku 1996. Celkem jich rozdala už 43.

Letos ceny dostala ředitelka a zakladatelka festivalu Colours of Ostrava, ale také bývalá ředitelka ostravského divadla loutek, spoluzakladatel Kroužku přátel městské hromadné dopravy v Ostravě a vysokoškolský profesor.

Jarmila Hájková převzala ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města. Více než třicet let byla ředitelkou Divadla loutek Ostrava a rozhodujícím způsobem se zasloužila o jeho umělecký a ekonomický růst, stejně jako jeho etablování mezi nejvýznamnější evropské scény tohoto typu.

Podílela se také na vybudování nového sídla divadla na Černé louce. Divadlo loutek Ostrava úspěšně reprezentuje město na mezinárodní úrovni po celém světě, ročně odehraje 650 představení a již patnáct let nabízí edukativní program.

„Jsem za toto ocenění vděčná. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla pracovat v divadle loutek a sloužit městu. Věřím, že divadlo loutek, které má v letošním roce sedmdesát let, bude i nadále dělat dobré jméno městu Ostrava nejenom doma, ale i v zahraničí,“ řekla oceněná Jarmila Hájková.

Festival Colours of Ostrava znají všude na světě

Zlata Holušová získala cenu za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti hudebního a kulturního života. Je také držitelkou dvou hudebních Cen Anděl, figuruje v žebříčku TOP ženy Česka nebo v seznamu nejvlivnějších českých žen magazínu Forbes.

„Mnozí z vás jsou mí přátelé, je milé s vámi takto mluvit. Moc vám děkuji za tuto cenu a musím vám říci, že festival Colours of Ostrava nedělá čest Ostravě jenom po celé České republice, ale je znám doslova na celém světě,“ řekla ředitelka festivalu, který každoročně láká do Ostravy velké davy fanoušků dobré hudby z celé republiky i zahraničí.

Holušová se právě vrátila z Tchaj-wanu znají Colours of Ostrava. I tam podle ní festival znají všichni, kteří se věnují hudbě. „Myslím, že je pro nás dobrá zpráva, že festival je tak slavný. Dostáváme pozvání na přední události na celém světě. Letos ještě pojedu na festivaly do Maroka, Galicie a Číny. Tam všude je Colours of Ostrava jedním z nejrespektovanějších festivalů na světě. Takže nebuďme zase tak skromní, protože jsme známí všude, kde se hraje dobrá hudba. A jsem ráda, že jste to i vy ocenili touto cenou. Velice si toho vážím,“ řekla zastupitelům.

Nejdříve zachránil tramvaj č. 25, pak dalších 34 historických vozů

Za mimořádný přínos pro město v oblasti městské hromadné dopravy udělilo zastupitelstvo Cenu města panu Petru Mitáčkovi, spoluzakladateli a dlouholetému členu výboru Kroužku přátel městské hromadné dopravy v Ostravě.

Na přelomu 70. a 80. let byl pan Petr Mitáček iniciátorem a spoluzakladatelem spolku fandů městské dopravy, jehož cílem byla původně záchrana historického tramvajového vozu č. 25. Za více než čtyřicet let činnosti spolku je výsledkem celkem čtyřiatřicet zachráněných historických vozidel ve sbírce v majetku statutárního města Ostravy. Záchraně, údržbě a prezentačním jízdám těchto vozů věnoval oceněný tisíce dobrovolnických hodin bez nároku na jakýkoliv honorář.

„Chci zdůraznit, že to vše nebyla jen moje osobní zásluha, jsme prostě takový stmelený a fungující kolektiv. Já jsem měl čest nebo štěstí být spoluzakladatelem spolku fandů městské dopravy,“ uvedl oceněný.

Amerikanista z Olomouce žil dvacet let v Ostravě

Cena města Ostravy in memoriam byla udělena panu profesoru Josefu Jařabovi za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu.

Profesor Jařab byl první svobodně zvolený rektor v porevolučním Československu, rektor Středoevropské univerzity v Budapešti, první prezident Evropské asociace amerikanistů z bývalého východního bloku, senátor Parlamentu ČR, člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, držitel řady významných ocenění i laureát čestných doktorátů ve Spojených státech i ve Velké Británii.

Žil zhruba dvacet let v Ostravě, učil na Katedře jazyků Vysoké školy báňské, krátce pracoval v Nové huti Klementa Gottwalda a v Dole Alexander na Zárubku, v šedesátých letech v Ostravě organizoval taky Studentské pátky, které navštěvovaly stovky mladých lidí. Zemřel letos 3. května ve věku 85 let.

Určitě má z ceny radost, protože se na nás dívá

Cenu města Otravy in memoriam za svého zesnulého muže převzala z rukou primátora a jeho bývalá partnerka, profesorka a germanistka Ingeborg Fialová.

„Milí ostravští přátelé, pan profesor Jařab, můj milý přítel a partner, byl zejména svázán svým životem a praxí s Olomoucí, kde byl rektorem a čtyřicet let profesorem, ale byl svázán i s Ostravou. Pracoval tady, jezdil sem rád, vozil mě sem, protože se v Ostravě nevyznám,“ řekla.

Dodala, že Josef Jařab vychoval v Ostravě své dva syny a měl v Ostravě oblíbené žáky, „A před několika lety byl strašně pyšný, když byl pozván na Colours of Ostrava, aby tady jako účinkující četl svoje překlady textů amerických básníků. Já za Josefa Jařaba děkuji za cenu a věřím, že by měl z této ceny radost, dokonce věřím, že má z této ceny radost, protože se na nás dívá,“ dodala Ingeborg Fialová.

Mezi další držitele ocenění náleží například ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Petr Čolas, zpěvačka Věra Špinarová či architekt Josef Pleskot.

Kromě Cen města uděluje zastupitelstvo jako nejvyšší formu ocenění Čestné občanství statutárního města Ostravy. Může být uděleno osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města, jeho vzhled a pozitivní prezentaci doma i v zahraničí, a taky jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot. V roce 2022 bylo uděleno spisovateli Ivanu Binarovi, poprvé bylo Čestné občanství města uděleno v roce 1935 prezidentu T. G. Masarykovi. Do současnosti bylo Čestné občanství uděleno 71 osobnostem, mezi dalšími laureáty jsou například válečný veterán, plukovník v. v. Mikuláš Končický, básník Petr Bezruč a tenista Ivan Lendl.

Foto: Petr Broulík
Sdílejte článek