Nejnovější zprávy: ​Hokejová Poruba získala slovenského reprezentanta Kozáka! Vesnici zakázali uspořádat den obce, tak jej udělala online

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Ostrava v běhu času: Stará škola na Závoří kdysi a dnes

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Stará obecná škola na ulici Závoří nepostačovala narůstajícímu počtu žáků.

Proto byla roku 1870 na stejné ulici za kostelem vystavěna nová reprezentativní školní budova.

Slavnostně byla vysvěcena 19. března 1871. Po 20 letech ani tato škola nepostačovala počtu žáků, proto obec vystavěla další školu na Dolní ulici.

Původní školní objekt pak sloužil jako učitelské byty, od roku 1908 jako fara a od roku 1961 jako lidová škola umění.

V 90. letech budova vyhořela a dlouhá léta chátrala.