Nejnovější zprávy: Průlomová novinka. Záchranáři mohou poskytnout transfuzi už ve vrtulníku Česká stopa v Londýně. Na opravu Big Benu bylo použito lešení z Karviné

Společnost

​Ostrava vypoví partnerství s Volgogradem, kdysi hrdinným Stalingradem. I s Doněckem

Zastupitelé Ostravy rozhodli, že vypoví partnerské smlouvy města Ostravy s ruským městem Volgograd a ukrajinským městem Doněck. A to jako reakci města Ostravy na už čtyři týdny trvající agresi Ruska vůči Ukrajině.

Primátor Tomáš Macura. Foto: Petr Broulík

Ostravští zastupitelé se shodli, že jde o násilný a neospravedlnitelný akt vojsk Ruské federace vůči nezávislému státu Ukrajina. Postoj vedení obou měst k probíhající ruské agresi je navíc takový, že nedává podle představitelů města Ostravy předpoklady pokračování a prohlubování dalších partnerských vztahů s Ostravou.

Ostrava uzavřela smlouvu se Stalingradem už v roce 1949

Partnerská smlouva mezi Ostravou a Volgogradem, tehdy ještě Stalingradem, z roku 1949, byla první partnerskou smlouvou, které město se zahraničním městem uzavřelo, a motivovala ji snaha vyjádřit vděčnost za osvobození města Rudou armádou.

V roce 2008 rozhodlo zastupitelstvo města o uzavření nové dohody, která vstoupila v platnost v září 2010. V rámci spolupráce byly realizovány četné vzájemné návštěvy delegací obou měst, součinnost proběhla v oblasti hospodářství, kultury a školství. Pandemie vzájemné kontakty v posledních dvou letech omezila a v aktuální situaci ruského útoku na Ukrajinu byly vztahy přerušeny úplně.

Někteří zastupitelé připomněli, že se jménem Stalingrad je spojena největší bitva druhé světové války, která znamenala a přispěla k obratu v této válce a vítězství nad německým nacismem. Někteří z nich také věří, že Ostrava bude v brzké budoucnosti tato partnerství opět řešit, protože ruská diktatura se brzy zhroutí. Jiní zastupitelé však tento optimismus nesdílí.

Smlouva mezi Doněckem a Ostravou nebyla fakticky naplněna

Partnerská smlouva mezi Ostravou a Doněckem na Ukrajině byla uzavřena 29. ledna 2009 za účelem navázání spolupráce obchodní, ekonomické, vědecko-technické i kulturní.

V praktické rovině však naplněna nikdy nebyla, jediným realizovaným projektem byla účast dětí z Doněcka na letním mezinárodním táboře, organizovaném Hasičským záchranným sborem v Ostravě. Po převzetí moci separatisty nad částí Doněcké oblasti a samotným městem Doněck v roce 2014 byly ze strany nové samosprávy realizovány kroky zpochybňující vazby na Ukrajinu a samotnou legitimitu ukrajinské vlády.

K podpoře těchto separatistických tendencí vyzvalo vedení města Doněck i Ostravu. K eskalaci situace došlo letos v únoru, kdy Ruská federace uznala nezávislost samozvané Doněcké lidové republiky. Ozbrojenci z Doněcka se spolu s vojáky ruské armády v současné době aktivně zapojují do bojových akcí proti Ukrajině.

Smlouva s městem, které trpělo válkou, se vypovídá těžko

Primátor města Ostravy města Tomáš Macura řekl, že vypovězení dlouhodobých partnerských smluv je vždy až krajním krokem, ze kterého nikdo nemůže mít radost. „Bereme to spíše jako určité gesto, kterým chceme vyjádřit nesouhlas s ruskou agresí na Ukrajině,“ řekl primátor.

„V případě města Volgograd, které za druhé světové války utrpělo obrovské civilní ztráty, prošlo si peklem a stalo se symbolem boje proti fašismu, to platí dvojnásob. Proto jsem po zahájení ruské invaze nejprve oslovil primátora Volgogradu Vladimíra Marčenka a požádal jej o intervenci u členů ruské vlády k ukončení agrese a obnovení míru. Pan primátor Volgogradu se však ve své odpovědi hodnocení ruské invaze na Ukrajinu zcela vyhnul a osobně v požadované věci intervenovat odmítnul,“ sdělil primátor Ostravy. A dodal, že chápe, že je těžké být hrdinou v zemi s utlačovatelským režimem.

Proto Tomáš Macura pokračování vzájemné spolupráce mezi oběma městy za dané situace nepovažuje za možné. „Aniž bychom tím porušili principy, na kterých své partnerské vztahy stavíme,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Po vypovězení smluv o spolupráci s městy Volgograd a Doněck zůstává Ostravě ještě dalších dvanáct partnerských měst.