Nejnovější zprávy: Bráchové chtěli mexické bistro, teď s Los Capolitos nestíhají otvírat nové pobočky Beskydy lákají. Turisté v nich loni utratili přes 1,3 miliardy korun

Společnost

Ostrava zahájila zimní program pro bezdomovce. Ve městě jich žije okolo 800

Město Ostrava v rámci řešení problematiky osob bez přístřeší dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb.

Foto: Petr Broulík

Každou zimu též probíhá takzvaný zimní program. Opatření je zahájeno v případě nepříznivého počasí, kdy se noční teploty začnou blížit nule stupňů Celsia a dojde k naplněnosti kapacit nocleháren. V Ostravě žije přibližně 800 osob bez přístřeší, polovina z nich bydlí v sociálních zařízeních a druhá polovina se zdržuje na ulici.

„Finanční podpora města na zajištění zimního programu byla pro letošní rok stanovena ve výši 400 tisíc korun. Zmíněné sociální služby, tedy azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra, jsme v roce 2022 podpořili částkou v celkové výši téměř 23 milionů korun. To při srovnání s rokem loňským představuje navýšení o zhruba šest milionů korun, což zohledňuje stoupající provozní náklady a reálné potřeby. To je však také důkazem, že Ostrava má kvalitně nastavený systém sociálních služeb a skutečně nikdo tak nemusí zůstat v našem městě bez pomoci a střechy nad hlavou v mrazu na ulici,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Nyní je v Ostravě k dispozici 767 míst pro osoby bez přístřeší. Jedná se o 433 míst v azylových domech (168 pro muže a 265 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita bývá většinou naplněna. Další možnosti nabízí domovy se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst a Domov Přístav II s 29 místy. Využít lze i noclehárny se 110 místy a nízkoprahová denní centra s kapacitou 110 míst.

V rámci zimního programu budou zmíněné kapacity (v celkovém počtu 767 míst) letos rozšířeny o dalších 40 lůžek a 60 židlí. Zájem o nabízené sociální služby se v zimním období sice zvyšuje, nicméně aktuálně dostupné kapacity zařízení jsou dostačující s ohledem na fakt, že i nadále vícero osob bez přístřeší nemá o nabízené služby zájem. Sociální pracovníci v zimě zintenzivňují terénní sociální práce, vyjíždí do míst, kde se osoby bez přístřeší zdržují. Poskytují jim poradenství, informují klienty o možnostech, kde mohou přenocovat, dostat teplé jídlo a nápoje.

Zimní program zajišťuje město v součinnosti s Armádou spásy v ČR a Charitou Ostrava. Pomoc osobám bez přístřeší v Ostravě nabízí i další nestátní neziskové organizace, například Diakonie Českobratrské církve evangelické, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, Nová Šance nebo Služby Dobrého Pastýře.