Společnost
07/06/2017 Tomáš Svoboda

Ostravská univerzita zmodernizuje Filozofickou fakultu. Podívejte se, jak bude vypadat!

Největší a zcela zásadní investice v historii ostravské Filozofické fakulty, tak hodnotí její děkan Aleš Zářický projekt rozsáhlé modernizace za 57 milionů korun.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU) sídlící v samém centru moravskoslezské metropole se má již brzy zařadit mezi nejmoderněji vybavené tuzemské fakulty.

Díky evropské dotaci ve výši 57 miliónů korun se dočká zcela nových interiérů a vybavení, které ji posunou mezi špičková pracoviště odpovídající západoevropským standardům.

„Prostory Filozofické fakulty jsou už z dnešního pohledu nevyhovující, proto jsem učinil všechno pro to, abychom získali dotaci a provedli zásadní rekonstrukci. Jedná se o největší investici za celou existenci fakulty,“ uvedl v tiskové zprávě děkan fakulty, profesor Aleš Zářický, který celý projekt inicioval.

Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci interiéru budovy z ulice Čs. legií. Samotné stavební práce mají být zahájeny v květnu příštího roku. Z bezpečnostních důvodů pak bude část fakulty uzavřená přibližně 15 měsíců. Po dobu stavebních úprav se výuka přesune na Pedagogickou fakultu na Mlýnské ulici.

Zmodernizovaná budova by měla být znovu uvedena do provozu v září 2019.

Modernizace bude kompletní za pět let

Veškeré finanční prostředky budou použity na rekonstrukci interiérů a vybavení. Oprava fasády proběhla již v roce 2009, kdy došlo k zateplení a výměně oken. Fakulta si tak zachová historický plášť, pod kterým vznikne moderní a nadčasový interiér.

Jak ukazují první dvě vizualizace, uvnitř fakulty nově vzniknou například profesionální tlumočnické laboratoře. Třetí a čtvrtý snímek zase ilustruje novou podobu přednáškového sálu s kapacitou 155 míst k sezení. Osm míst bude určeno a přizpůsobeno lidem na vozíku.

Poslední dvě vizualizace se týkají nejvýraznějšího a nejnákladnějšího stavebního zásahu, kterým bude výstavba vysuté prosklené chodby a výtahu. Obojí bude situováno do dvora fakulty.

Jakmile bude dokončena moderní přestavba budovy z ulice Čs. legií, naváže na ni druhá etapa rekonstrukcí týkající se budovy z ulice Reální a prostor bývalé menzy z ulice Poštovní. Vedení fakulty počítá s kompletní modernizací celého komplexu v horizontu pěti let.

Dostupnější vzdělávání bez bariér

„Cílem modernizace je zpřístupnění studia handicapovaným studentům a vytvoření exkluzivního pracoviště, které umožní aplikovat moderní výukové metody,“ nastínil vizi fakultní manažer projektu Vítězslav Vilímek.

Architektonické návrhy vznikaly také s ohledem na seniory a na potřeby zrakově, sluchově či pohybově znevýhodněných studentů, kterých na Filozofické fakultě studují přibližně dvě desítky. Jejich počet by se však po bezbariérově koncipované rekonstrukci mohl výrazně zvýšit.

Do budoucna se tak zlepší nejen kvalita, ale i dostupnost vzdělávání. „Z toho důvodu dojde i k navýšení kapacity učeben, které dostanou nejmodernější vybavení, zmodernizují se i multimediální učebny a tlumočnické laboratoře, počítá se s instalací vodicích pásů pro slabozraké,“ doplnil Vilímek.

Filozofická fakulta je jednou z největších fakult Ostravské univerzity s tradicí od roku 1991. V současné době na ní studuje více než 2000 studentů a působí přes 120 akademických pracovníků.

Fakulta je složena z dvanácti kateder. Polovina z nich je zaměřena na výuku filologických oborů, ostatní se specializují na vybrané humanitní vědy, jako je psychologie, sociologie, historie, filozofie, dějiny umění a kulturního dědictví, česká literatura a literární věda.

Sdílejte článek