Nejnovější zprávy: Udělejme si tiché, skromné Vánoce, říká autor největšího betlému na světě Z ostravské zoo někdo ukradl okrasné rybičky za 85 tisíc korun

Společnost

​Ostravští skauti poznávají celý svět

Skauting nabízí na Ostravsku více než tisícovce kluků a holek na dobrodružství a smysluplné trávení času s kamarády.

Skaut Ondřej Běnek na táboře amerických skautů. Foto: Alan Catron, Nevada Area Council

Právě dobrodružství a objevování čeká na mnohé z nich v zahraničí, kam společně se svými oddíly, nebo jednotlivě vyrážejí. Junák – český skaut je členem mezinárodních skautských organizací, na světě je přes 50 milionů skautů a pořád se něco děje.

Ostravští skauti využívají příležitostí a vyjíždějí poznávat nové krajiny v rámci skautských setkání, dobrovolnických a pracovních pobytech.

Právě se z Nizozemí vrátila skupina 12 skautů a skautek, kteří se účastnili mezinárodního skautského kempu Intercamp na krásném panství zámku Middachten. Aleš Kazický, vůdce ostravské skupiny shrnuje: „Na samotném tábořišti jsme si užili kromě aktivit na místě celodenní výlet, protože tábořiště se nachází na okraji nejstaršího národního parku Nizozemska. Naplno jsme zažili moto letošního Intercampu „BE PART OF NATURE“. Při cestě ještě stihli navštívit městečka Aachen a Arnhem, známého z válečné operace 2. sv. války."

Při výjezdech do zahraničí se členové Junáka baví, navazují přátelství s dalšími skauty a jsou vystaveni odlišnému kulturnímu prostředí, což je podněcuje k procvičování cizích jazyků, nadhledu a porozumění.

Právě potřebný nadhled je podle skauta Ondřeje Běnka klíčový. „Minulé léto jsem byl v Kalifornii na 6 týdnů učit americké skauty o odlišnostech různých částí světa. Sám jsem se během pobytu v americkém táboře a následném měsíčním cestování mnoho naučil. Zprávy, které k nám z kontinentu za velkou louží doputují, vnímám v souvislostech a v kontextu osobní zkušenosti. Je to přesně rok, co jsem kroužil nad San Franciscem a přemýšlel, jestli mě na letišti opravdu vyzvednou. Teď mám spoustu nových přátel a slušný zářez do životopisu,“ usmívá se.

Do USA se za měsíc vydá také 11 skautů a skautek z ostravských oddílů. Nedaleko Washingtonu D.C. se tam koná již 24. světové jamboree – největší skautské setkání na světě. Potkají se tam s padesáti tisíci dalších účastníků ze sto padesáti státu. A moc se těší!

Další skauti se účastnili setkání v Belgii, Maďarsku, nebo se chystají na dobrovolničení na skautské základně ve Slovinsku.

Skauting zkrátka nabízí nepřeberné množství dobrodružství a to nejen v Česku.