Nejnovější zprávy: Petra Kvitová se ve Fulneku dočkala kavárny. Má wimbledonský dort i originální název Poruba se letos podruhé představí doma. Ve středu přivítá rozjetou Třebíč

Proměny kraje

Plán rozšíření spalovny budí nevoli. Obyvatelé Mariánských Hor jsou jednoznačně proti

Záměr rozšířit v Ostravě-Mariánských Horách spalovnu nebezpečných odpadů vyvolává velkou nevoli především od místních obyvatel.

Foto: Jan Smekal

Ti dali na čtvrtečním veřejném projednávání představitelům společnosti Suez jasně najevo, že takové zařízení ve městě nechtějí.

Představitelné ministerstva životního prostředí, zpracovatelé různých dokumentací i zástupci společnosti Suez, která hodlá navýšit kapacitu současné spalovny, nepřesvědčili v Domě techniky v Mariánských Horách zhruba dvě stovky lidí o tom, že by zamýšlené rozšíření spalovny pomohlo regionu při likvidaci nebezpečného odpadu.

„Pokud odpad, který nejde zlikvidovat jinak, nespálíme, bude se likvidovat nelegálně a potom skutečně zatíží a poškodí životní prostředí, ve kterém žijeme,“ upozornil technický ředitel společnosti Suez Petr Špičák a dodal, že v současnosti se více nebezpečného odpadu z kraje vyváří a likviduje jinde, než se do něj dováží odjinud. „Rozhodně to není tak, že bychom tady dováželi množství odpadu ze všech krajů v republice,“ ubezpečil.

Marně. Vůči zamýšlenému návrhu se ohradili zástupci Ostravy, Mariánských Hor a Hulváků, Moravské Ostravy a Přívozu, Hošťálkovic či Ludgeřovic.

„Stanovisko ostravského zastupitelstva je záporné. Máme za to, že současná kapacita spalovny nebezpečných odpadů je dostatečná pro Moravskoslezský kraj a neradi bychom plnili funkci, že všechny nebezpečné odpady, které se vyprodukují na území České republiky, se budou spalovat u nás,“ uvedla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí.

Společnosti Suez jde hlavně o byznys, míní obyvatelé Mariánských Hor

„Navíc imisní zátěž v Ostravě a okolí je taková, jaká je. Každoročně jsou překračovány imisní limity, takže jakékoli další, byť sebemenší navýšení, není dobře,“ pokračovala s tím, že z dokumentace EIA, kterou předložil sám zpracovatel, vyplývá, že se momentálně ročně spaluje 17 tisíc tun nebezpečného odpadu, přičemž současná kapacita spalovny je 25 tisíc tun. „Ta je tedy dostačující a není třeba ji zvyšovat.“

Kateřina Šebestová pak při veřejném projednávání upozornila také na to, že Ostrava vynakládá obrovské prostředky na to, aby přispěla ke zlepšení životního prostředí. „Pokud bychom nyní měli dát zelenou rozšíření spalovny, bylo by to proti tomu, o co už dlouhou dobu usilujeme,“ poznamenala.

V průběhu diskuse se o slovo přihlásilo mnoho lidí. Hodně z nich upozorňovalo na to, že Ostrava se dlouhodobě potýká se špatným životním prostředím, kvůli kterému z regionu odchází stále hodně mladých, perspektivních lidí, a rozšíření spalovny tento stav nezvrátí k lepšímu. Zazněly i názory, že představitelům společnosti Suez vůbec nejde o životní prostředí, ale jednoduše o byznys.

Veřejné projednávání se protáhlo až do večerních hodin, ovšem konkrétní výsledek nepřineslo. Prozatím tak není rozhodnuto, jestli společnost Suez rozšíří svou spalovnu ze současných 25 tisíc tun spáleného odpadu ročně na 40 tisíc tun. V rámci řízení EIA (zkoumání vlivu na životní prostředí) se nyní budou analyzovat názory a stanoviska z veřejného projednávání. Nikdo další už se ale k tématu nemá možnost vyjádřit.

„Záměr rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách vyvolává bouřlivé diskuze. Rozumím lidem, že chtějí dýchat co nejčistější vzduch, já sama mezi ně patřím. Krajská samospráva důrazně vyžaduje, aby případným navýšením kapacity spalovny nedošlo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší. Také nechceme připustit, aby se k nám do regionu vozil cizí odpad,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Uvírová: Nebezpečný odpad se zlikvidovat musí, jiné řešení nevidím

Dodala, že je nutné si uvědomit, že produkce nebezpečných odpadů se v Moravskoslezském kraji v poledních letech zvýšila na téměř 340 tisíc tun ročně.

„Toto množství výrazně převyšuje stávající kapacitu spalovny, která je aktuálně 25 tisíc tun ročně. Kromě samotné produkce musíme počítat i s odstraňováním starých ekologických zátěží a sanacemi, nicméně řešení musí být maximálně ekologické,“ podotkla.

„Odpůrci spalovny často nechtějí slyšet nezpochybnitelná fakta a nechávají se strhnout emocemi. Neumím si představit, že by se v našem regionu nebezpečný odpad někde ukládal a čekal, až si s ním poradí příští generace. To svým dětem prostě nemůžeme udělat,“ poznamenala.

„Nebezpečný odpad se zlikvidovat musí, jiné řešení nevidím. Musíme ale pohlídat, aby nová zařízení využívala nejmodernější technologie a kompenzačními opatřeními zaručila, že nenavýší emise škodlivin do ovzduší. A opakuji, že důrazně trváme na tom, aby se u nás zpracovával pouze odpad, který si my sami vyprodukujeme,“ uzavřela Uvírová.