Nejnovější zprávy: Odešel lví král, vzpomínají lidé na oblíbenou šelmu z ostravské zoo Žádných 300 fanoušků. V Karviné nepůjde na fotbal kvůli pandemii nikdo

Společnost

​Podobu památníku válečným veteránům určí výtvarně-architektonická soutěž

Město Ostrava podruhé vyhlásilo soutěž na budoucí podobu památníku veteránů.

V těchto místech bude nový památník v budoucnu stát. Foto: MMO

Cílem je vybudovat v nedávno rekonstruovaném parku Čs. letců v Moravské Ostravě pietní místo, které bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii.

Ve dvoufázové, výtvarně-architektonické soutěži porotci přímo osloví čtyři renomované umělce a umělkyně, další zájemci se mohou do soutěže přihlásit. Termín pro odevzdání žádostí je stanoven na úterý 21. dubna do 13 hodin - více zde.

Následně se sejde soutěžní porota, která ke čtyřem přímo osloveným vybere ze všech došlých žádostí na základě doručených portfolií další čtyři účastníky. Svůj návrh dohromady odevzdá osm jednotlivců nebo týmů. Vítěz bude vybrán do konce letošního roku.

Devítičlennou porotu, ve které zasednou zástupci města, kraje, centrálního obvodu, Armády ČR a také odborníci, povede předseda, umělec a pedagog Petr Dub.

„Ve druhém řízení spojeném s hledáním podoby památníku se porota rozhodla pro soutěž kombinovanou. Zvolený formát umožňuje účast jak široké umělecké veřejnosti, tak skupině vyzvaných odborníků. Účast v soutěži přislíbili Ondřej Bělica, Pavla Sceránková, Kateřina Šedá, Jan a Petr Stolínovi. Oslovení umělci a umělkyně reprezentují významnou škálu autorských přístupů vedoucí na ose současného sochařství, intervencí ve veřejném prostoru, práce se sociálně-společenským kontextem až po komplexní architektonická řešení," uvedl předseda poroty Petr Dub.

Výběru předcházela intenzivní debata uvnitř poroty, jejímž cílem bylo nejen zajistit předpoklad kvalitních návrhů, ale také upozornit na různou roli a formálně odlišné možnosti současného umění ve veřejném prostoru v mezinárodním kontextu.

Památník bude určen všem padlým vojákům, které nyní připomínají jiné památníky a pamětní desky v jednotlivých městech, obvodech a obcích, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích.

Měl by prokazovat respekt jejich práci, při které často riskují své zdraví a životy. Hotov má být nejpozději v říjnu příštího roku. Náklady na zhotovení díla by neměly překročit částku 3,5 milionu korun.

Město Ostrava vypsalo otevřenou soutěž na realizaci památníku již v loňském roce. Podle poroty ale žádný z návrhů nesplnil očekávání zadavatele, proto město soutěž zrušilo.

„Přestože přišlo 27 návrhů, žádný z nich nenaplnil naši představu velkorysého díla, které by uctilo všechny skupiny veteránů. Proto jsme soutěž zrušili a připravili novou, do které se mohou přihlásit i účastníci z první soutěže. Uvítáme všechny nové návrhy, věříme, že mimo jiné budou i odvážné, promlouvající srozumitelně k dotčeným, ale i široké veřejnosti, která často nevnímá, že boj za naše bezpečí se odehrává jinde,“ dodala resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Památník musí být situován tak, aby neohrozil okolní památné stromy a nepoškodil ani další dřeviny, žádoucí není ani další rozšiřování zpevněných ploch na úkor trávníků. Park, ve kterém bude památník umístěn, je významným krajinným prvkem. Je osázen převážně vzrostlou zelení, okolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Park hojně využívají zejména místní rezidenti. V roce 2018 prošel rekonstrukcí a loni byl doplněn novým mobiliářem.