Nejnovější zprávy: Důl Darkov kvůli pandemii přestal těžit, nouzový stav kraj nevyhlásil Pasažéři přežili bez zranění pád drátů vysokého napětí na auto. Nehoda zablokovala provoz

Proměny kraje

​Pohornické Karvinsko jedním z témat festivalu Pestré vrstvy

V pátek 17. května byl na festivalu Pestré vrstvy v ostravském klubu Atlantik představen projekt Pohornické krajiny Karvinska.

Foto: MSID

Tento projekt s oficiálním názvem „Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska do roku 2030“ má za cíl nastartovat obnovu území mezi Karvinou, Orlovou a Havířovem a navrhnout způsoby, jak do ní opět přivést život.

Projekt Pohornické krajiny Karvinska dlouhodobě řeší krajská organizace Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID), jejíž pracovníci ho na festivalu také představili.

MSID s týmem 29 expertů zpracovalo podrobné analýzy území, které přinesly multidisciplinární informace a posloužily k vytvoření návrhů na nové využití zmíněné oblasti v dlouhodobém časovém horizontu do roku 2030.

Přednáška na festivalu Pestré vrstvy byla teprve druhou veřejnou prezentací projektu. Poprvé byla Pohornická krajina Karvinska veřejnosti představena na 12. setkání Patriotů MSK na začátku dubna, kde projekt vzbudil velké ohlasy.

„Území je složité z pohledu vlastnických vztahů, proto jsme s představováním výsledků zatím obezřetní. V dotčené oblasti je mnoho vlastníků, se kterými jsme od začátku prací na projektu v kontaktu a postupně jim výsledky analýz a návrhy představujeme. Aktuálně se nacházíme ve fázi jednání o společném postupu.“ řekl Tomáš Kolárik, statutární ředitel MSID.

Přednáška měla za cíl nejen informovat o výsledcích analýz, ale především představit území v trochu jiném světle než v jakém je v současnosti vnímáno. Dnes je totiž Karvinsko považováno spíš za měsíční krajinu než za místo vhodné pro nedělní výlet.

Analýzy MSID ale objevily skrytý potenciál území. Provedené analýzy odhalily zajímavá zjištění, které danou krajinu ukazují v jiném světle, než jsme doposud zvyklí. Nacházejí se zde některé prvky nebo živočichové, které nenajdeme nikde jinde na světě.

V území navíc díky samovolným poklesům půdy vzniklo jezero ve tvaru srdce, které je tak výrazným prvkem, že by se mohlo stát symbolem oživení tohoto území.

Povídání o projektu a následné promítání tematického dokumentu „O zaniklé Karviné“ z dílny spolku Art Klapka si přišlo poslechnout více než 60 lidí, kteří pak společně se zástupkyní MSID, režisérkou dokumentu a pamětníkem diskutovali o historii, současnosti a především o budoucnosti Karvinska.

Atmosféra celé akce se nesla v duchu nových nadějí pro toto dnes už skoro zapomenuté území. Debatující návštěvníci si zavzpomínali na časy dávno minulé a díky novým poznatkům o území měli mnoho zajímavých nápadů na oživení této těžbou poznamenané oblasti.

"Více informací o projektu Pohornické krajiny vám ráda poskytne Ludmila Sedlářová, sedlarova@msid.cz, 734 159 450 nebo sledujte facebook MSID," uvedla vedoucí marketingu MSID Anna Durajová.

Festival Pestré vrstvy zaměřený na historii, architekturu a přírodu Ostravska se letos konal již podruhé a organizoval jej spolek Pestré vrstvy.

Více informací o festivalu na www.pestrevrstvy.cz.