Nejnovější zprávy: Řidič nevybral zatáčku a skončil se zraněním v příkopu Kam dnes na oběd? Do "Palačinkárny" Café au père tranquille!

Společnost

Poradna pro pěstounskou péči sídlí v Ostravě v nových prostorách

Žadatelé o náhradní rodinnou péči, pěstouni a děti žijící v pěstounských rodinách mohou využívat služby nové poradny, která byla otevřena v Ostravě. Nové pracoviště Centra psychologické pomoci sídlí v Hornické ulici.

Projekt Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě byl spolufinancován evropskými fondy ve výši 20 milionů korun, kraj se na jeho realizaci podílel více než 8 miliony korun.

Díky němu může příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Centrum psychologické pomoci, působící na území kraje od roku 2003, začít využívat další nové, moderní a bezbariérové pracoviště, v němž bude tým odborníků poskytovat služby odborného sociálního poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů a v oblasti náhradní rodinné péče, komplexní podporu žadatelům o náhradní rodinnou péči, pěstounům a jejich dětem.

„Hlavním cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit podmínky pro poskytování služeb v oblasti náhradní rodinné péče, vždyť jenom v roce 2015 využilo služeb poradny více než 900 klientů,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Svatomír Recman.

„Cílovými skupinami, které danou pomoc potřebují, jsou nejen náhradní rodiče – pěstouni, rodiny nacházející se v obtížných situacích, ale také děti, které žijí v dětských domovech a dalších speciálních zařízeních,“ dodal náměstek.

Upozornil na to, že prostory nového pracoviště jsou zařízeny tak, aby na klienty působily příjemně a zajišťovaly jim dostatečné soukromí.