Byznys
01/10/2017 Jaroslav Baďura

Před 65 lety byla zapálena vysoká pec č. 2 Nové huti. Stojí dodnes

V neděli 1. října uplynulo přesně 65 let, kdy byla v dnešní huti ArcelorMittal Ostrava poprvé slavnostně zapálena vysoká pec č. 2, která slouží k výrobě surového železa. První odpich proběhl až 9. prosince téhož roku.

Ve druhé polovině 40. let řešily tehdejší Vítkovické železárny otázku modernizace a nové výstavby vítkovických vysokých pecí. Možností bylo buď rozšířit provoz ve Vítkovicích, nebo postavit nové vysoké pece v Kunčicích.

Volba padla na druhou možnost, a to především z toho důvodu, že rakouská společnost Spojené rakouské železárny a ocelárny nabídla na jaře 1946 Vítkovickým železárnám odprodej tří vysokých pecí z hutního závodu v Linci.

Jednání o prodeji se však protahovala, a když se z původně nabídnutých tří snížil počet pecí na dvě, z obchodu sešlo.

„Nezbylo tak nic jiného než si postavit pece vlastní. Probíhající práce tehdy sledovala díky dynamickému vývoji hutního průmyslu na našem území celá veřejnost a pracovat právě na tomto úseku se pro stavaře i brigádníky stalo velice prestižní záležitostí,“ popisuje archivářka akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava Hana Benkeová.

Foto: Archiv

Foto: Archiv

I přesto, že projekt výstavby byl do puntíku splněn, výroba se ze začátku potýkala s problémy. Potíže způsobovala především nedostatečná vybavenost, scházely sklady, údržbářské dílny i šatny, některé pracovní úseky nebyly dostatečně technicky vybaveny.

I když byly vysoké pece do provozu uvedeny s celou řadou investičních nedodělků, na svoji dobu představovaly opravdový technologický pokrok v oblasti těžkého průmyslu.

Všechny nedostatky byly totiž postupem času odstraněny a dříve zpožděná výroba byla i díky postupnému vylepšování procesů a technické vybavenosti dohnána.

Na rozdíl od vysoké pece č. 1 se vysoká pec č. 2 udržela v provozu až dodnes, byť notně zmodernizovaná a obohacená o distribuci technických a topných plynů a tepelné a elektrické energie.

Sdílejte článek