Auto
28/06/2021 Václav Menšík

Rozhovor: Elektromobily jsou pro Hyundai skvělou výzvou, ví Miroslav Jasiok

Vladimír Pryček

Výroba v nošovické automobilce Hyundai patří od svého vzniku k nejmodernějším na světě. Druhým rokem jí jako první Čech šéfuje Miroslav Jasiok.

Kdy jste nastoupil do Hyundai a proč jste si vybral právě nošovickou továrnu?

Do Hyundai jsem nastoupil v roce 2012. Poté, co jsem ukončil své působení v bývalé OKD dopravě, kde jsem pracoval na pozici ředitele oprav firemních vozidel a také jsem měl na starost výrobu armádní techniky. Auta a vůbec všechny dopravní prostředky byly mým koníčkem od útlého dětství, proto pro mne byla moderní továrna Hyundai velkým lákadlem.

Nyní jste vedoucím výroby, řídíte tisíce lidí, ale na jakou pozici jste tehdy nastoupil?

Nastoupil jsem jako specialista lakovny. První měsíce jsem pracoval na tři směny a postupně dokonale poznal všechny technologie. Přes pozici vedoucího směny jsem se v druhém roce vypracoval na pozici vedoucího celé výrobní sekce lakovny.

V roce 2014 jsem se přesunul na pozici vedoucího oddělení na hale svařovny. Znamenalo to poznat úplně jiné technologie, řídil jsem méně lidí, ale zodpovídal za více robotů. O rok později jsem se pak dostal na halu finální montáže, kde je to znovu o velkém množství lidí s vysokou odborností.

Takže jste si v podstatě prošel nejdůležitější fáze výroby auta

Přesně tak, kromě lisovny a převodovkárny jsem si prošel tři hlavní fáze výroby našich aut. Každá je specifická a v žádné si nemůžeme dovolit dělat chyby nebo polevit ve kvalitě práce. Konečně v roce 2019 jsem jako první Čech mohl převzít funkci vedoucího subdivize výroby, ve které dodnes těžím ze zkušeností, které jsem nabyl na předchozích pozicích.

Chápu správně, že technologie v prvních fázích pak usnadní práci lidem právě v procesu montáže?

To rozhodně. Finální montáž je proces, ve kterém zúročíme vysokou kvalitu práce z předchozích fází. Zároveň je tu pro finální montáž obrovský počet dodavatelů, jejichž kvalita dodávek ovlivňuje hotový produkt i jeho montáž. Pokud se procesy na předchozích odděleních správně nastaví, tak jsou změny plynulé, ale na montáži je to každý den něco nového.

Potřebujeme velký tým inženýrů, kteří se starají o to, aby celý tento proces byl proveditelný, aby lidé, kteří se na tom podílí, mohli pracovat co nejefektivněji a vše fungovalo jak v rámci zachování kvality, tak z hlediska ekonomiky výroby.

Kolik takových inženýrů dnes v týmu máte?

Jen ve výrobní divizi se bavíme o zhruba padesátce lidí. Výrobní inženýři se starají o to, aby proces na lince probíhal hladce z hlediska dodržování výrobních postupů a řízení lidí. Inženýring sekce zase zajišťuje, aby vstupy pro lidi byly v pořádku a aby fungovaly technologie. Určují také, které výrobní činnosti budou probíhat na jednotlivých pozicích, aby výroba byla rovnoměrně rozložena a efektivní. Jde o to, aby s tím finální výroba už neměla žádné problémy. O to se nám stará zhruba padesát kolegů a další inženýrskou podporu pak máme v rámci spolupráce s dodavateli. Nakonec přichází ještě inženýři v divizi kvality, která vše propojuje a zaručuje investigaci, pokud by vznikl jakýkoliv problém. Jestliže chceme bezvadný výsledek, musí mezi sekcemi, odděleními i divizemi probíhat perfektní spolupráce.

Jak si mám představit kandidáty do inženýrských pozic? Co všechno musí splňovat?

Zrovna teď jsme ve fázi, kdy rozšiřujeme pole působnosti v rámci koncernu a přijímáme nové inženýry i vývojáře, protože na nás přechází stále více kompetencí již při samotném vývoji auta, ještě před prototypem.Důležité je, aby uměli pracovat v 3D programech a byli technicky zdatní. Rozhodně musí mít rádi auta a vše kolem nich, to jim pak práce půjde mnohem lépe od ruky. Bez angličtiny to u nás nejde, přece jen jsme součástí mezinárodního koncernu. S dodavateli komunikujeme v angličtině a i zde v Nošovicích máme anglicky hovořícího prezidenta a další kolegy. Všechny oficiální dokumenty jsou tedy v angličtině. Občas také létáme do Koreje nebo Německa.

Je už někdo z vašeho týmu, kdo přerostl Nošovice a dostal se například až do Koreje?

Máme tady pár lidí, kteří jsou momentálně v Německu, ale neřekl bych, že to bylo kvůli růstu za naše možnosti. Jednoduše dostali prostor, chopili se šance a rozhodli se tam odejít na běžné pozice.

Pokud bude tedy někdo ambiciózní, tak má šanci se přes vás dostat do zahraničí?

Ta možnost tady rozhodně je.

Jak moc se změnila výroba s nástupem elektromobility? Přece jen jste byli první v Česku, kdo začal montovat elektromobily.

Po výrobní stránce to až tak zásadní změna není. Když si vezmeme tok výroby, tak lisovna, svařovna a lakovna více méně nepoznají, jestli vyrábí běžné nebo elektrické auto. Roboti se přeprogramují na jiné tvary či rozměry, a to je vše. Na montáži jsme samozřejmě museli přistavět novou linku pro instalaci baterií.

Na některých pozicích na lince nám naopak práce dokonce ubylo. Elektromobily nemají například výfuky.

Váš tým to tedy přijal pozitivně?

Novinky a moderní trendy jsou pro nás vždy výzvou v pozitivním slova smyslu. A tohle byla pořádná výzva! Opravdu jsme s výrobou elektromobilů začali jako první v Česku, takže jsme v podstatě s hasiči a ostatními dozorujícími spolutvořili legislativu, týkající se bezpečnosti výroby elektrických aut. Elektro přináší nová a pro nás do té doby neznámá rizika poškození zdraví nebo majetku a my jsme se na všechna museli připravit.

Jak dlouho vám trvalo, než jste mohli spustit výrobu elektro aut?

Legislativní příprava nám zabrala téměř rok. Pro návrh linky jsme potřebovali podobný čas. Samotná instalace linky pak trvala zhruba čtrnáct dní, to už byla v podstatě rutina.

Jak se od roku 2008 změnila role nošovické továrny v koncernu?

Do nedávna to fungovalo tak, že teprve až byl vytvořen prototyp vozidla, tak naši inženýři letěli do Koreje, kde se montovalo několik aut a identifikovaly problémy výrobního závodu. Vznikal tam rovnou seznam věcí, které by se měly pozměnit. V této fázi už je velká část vývoje ukončená, a ne všechny navrhované změny jsou realizovatelné v čase, který potřebujeme do zahájení sériové výroby.

Díky tomu, že jsme během let ukázali, jak jsme kompetentní a také paradoxně trochu díky coronaviru, který omezil cestování, máme nyní z koncernu stále více důvěry a podílíme se už i na prvotním vývoji automobilů. Ještě před fázemi prototypů. Což nám umožňuje implementovat do přípravy nových modelů i naše požadavky či preference našich zákazníků a řádně je vyargumentovat ještě, než začneme auta vyrábět.

Když jdete na pivo, chválí vás kamarádi za to, co v Hyundai děláte?

Mezi kamarády se to samozřejmě neobejde bez nějakého toho popichování. Chlapi rádi řeší auta. Musím ale říct, že od té doby, co došlo ke změně vedení u zastoupení vozů Hyundai pro Česko, přestáváme být vnímáni jako firma, která neustále podněcuje rozbroje s domácí automobilkou, ubyly kontroverzní reklamy a kamarádům ubyly „náboje“ pro to rýpání u piva.

S tím, jak roste počet našich aut na cestách a design a jejich technologie se opravdu výrazně posunuly, tak to špičkování už není takové jako kdysi. Spousta zákazníků i mých známých už poznalo, že Hyundai není levná značka se spornou kvalitou. Dnes už udáváme trend, a to mě těší!

Je něco, na co jste ve vývoji nových technologií nejvíc pyšní?

Pro mě má velkou symboliku to, že jsme byli první, kdo na území České republiky začal vyrábět elektro auta. Mělo to velký vliv na veřejnost. Dokázali jsme, že jsme opravdu lídry na trhu a často první, kdo přichází s inovacemi.

Jsme rádi, když dokážeme vozidlo vyvinout tak, abychom ho efektivně a kvalitně vyrobili a aby s ním byl náš zákazník spokojen.

Dá se říct, že i tím, jak jste se etablovali během let, tak díky tomu máte volnost a důvěru ze strany Koreje co se týče vývoje?

Ano. Je to tak. Jsme strategický závod pro Hyundai Motor, jelikož jsme jediný závod v Evropě pro evropský trh, který je velmi důležitý. Tím, že jsme na to sami, je to pro nás velká výhoda. Navíc krom Evropy vyvážíme auta z Nošovic do celého světa. Za ty roky jsme prokázali, že jsme kompetentní k tomu, posunout se zase o kus dál. I proto jsme si důvěru z korejské strany zasloužili.

Co vás naučila korona krize?

Disciplíně. Největší výzvou z hlediska řízení lidí pro nás bylo udržet zdraví našich zaměstnanců. Všichni víme, že my Češi nejsme zrovna jedničkáři v disciplíně a často je adorován ten, kdo umí obejít pravidla. Abychom neohrozili zdraví zaměstnanců a výrobu, abychom stále pro naše lidi měli práci, museli jsme být velmi přísní při zavádění hygienických opatření. Občas se to setkalo s odporem, ale nakonec všichni kolegové pochopili, že to děláme pro ně a celou krizi zvládáme bez větších problémů a výpadků.

Řada automobilek má teď v rámci korona krize problémy s dodávkami, chybí jim čipy a další díly. Jak jste se s tímto popasovali vy?

Samozřejmě je to velký problém. Nám se krize trochu nešťastně sešla s termíny vydávání nových modelů. V loňském roce jsme obměnili kompletní sortiment, který jsme u nás vyráběli a do toho vstoupila krize. Ve chvíli, kdy jsme byli připraveni na velké objemy výroby, jsme museli brát ohled na krizi s díly. Objednávek máme mnoho, mohli bychom vyrábět i více a v o něco kratších termínech, ale nechceme se ukvapit právě s ohledem na situaci ohledně polovodičů.

Bohužel přednost v dodávkách polovodičů dostávají výrobci elektroniky, kteří mají odběry mnohonásobně vyšší než my z automobilového průmyslu. My se snažíme balancovat mezi objemem výroby a bezpečným množstvím dílů na skladě.

Co se týče dodavatelů, máte dnes plnou kompetenci vše řešit z Nošovic nebo to jde centrálně z Koreje?

Máme na to vlastní oddělení - Parts Procurement. Něco bereme z Koreje něco z lokálních zdrojů, vše vychází z komplexní rozvahy. Ne vždy se vyplatí volit lokální dodavatele, hlavně pokud jsou objemy moc malé nebo naopak obrovské. Musíme zohlednit cenu, kvalitu a pružnost dodávek. Pokud je to kritický díl, je vždy lepší ho mít tady po ruce, kdyby se třeba zase zasekla loď v Suezském průplavu.

Měli jste tam i vy také něco zaseknuté?

Na té konkrétní lodi naštěstí ne, ale samozřejmě nám to zbrzdilo dodávky na lodích, které čekaly ve frontě. Vyřešili jsme to operativně leteckou dopravou. Stálo to sice nějaké peníze navíc a museli jsme trochu upravit výrobní plán, ale zvládli jsme to tak, aby nebyly ohroženy termíny výroby, na které jsou naši zákazníci zvyklí.

Vrátíme se ještě k vaší kariéře. Co vás tady v Hyundai nejvíc baví?

Velmi rád pracuji s lidmi. A jsem technicky vzdělaný a zaměřený, takže pro mě je kombinace plánování výroby a řízení lidí skvělá. Jsem rád, když za sebou vidím nějakou stopu. Baví mě, když – coby lokální manažeři – můžeme nějakým způsobem zefektivnit výrobu, zasahovat do změn a částečně také ovlivňovat trh. To pro mě znamená mnoho. A za dobu mého působení v Hyundai se toto skutečně událo. Když jsem nastoupil, tak většina vedoucích oddělení byli Korejci. Tak to prostě je. Když se nějaká fabrika postaví, tak jsou na vedoucích pozicích vždy a postupně, jak jde čas se kompetence předávají na lokální manažery. Krok za krokem tak docházelo k tomu, že vedoucí jednotlivých oddělení byli čeští manažeři a ve finále v roce 2019 byli dokonce tři Češi nominováni do pozice vedoucích subdivizí. Tam už je to opravdu velká zodpovědnost. Například já v mé pozici koordinuji výrobu na pěti odděleních najednou.

Mám poslední otázku. Jaké auto řídíte?

Máme rodinný Tucson a já používám i30 N, se kterým je každá cesta do práce zábavná. Tucsona máme verzi po faceliftu předchozí generace a teď si budeme objednávat nového, plného technologií, na které se moc těším.

Foto: Vladimír Pryček
Sdílejte článek