Nejnovější zprávy: Autotest: Toyota Hilux. Pracovník roku. Ostrava bude mít rekordní rozpočet. Přesáhne 12 miliard

Byznys

Rozhovor: Empisto nejsou jen svěřenské fondy

Tomáš Galus a Martin Bohoněk, řídící poradenskou společnost Empisto, se během několika let stali žádanými oborníky na svěřenské fondy.


Autor: Vladimír Pryček

Tomáš Galus

Osobním financím a investičnímu poradenství se začal věnovat před třinácti lety. Kariéru nastartoval ve velké strukturální firmě, aby po několika letech založil vlastní společnost. Hledal cestu, jak se se odlišit od většiny trhu, a proto k poskytovaným finančním službám přidal svěřenské fondy, které dnes v rámci společnosti s názvem Empisto finance & svěřenské fondy s. r. o. zastřešuje.

Martin Bohoněk

Již dvacátým pátým rokem působí v oblasti realit. Jeho specializací jsou mimo klasické služby také prodeje velkých majetkových celků, privatizace i dražby. Dále zajišťuje komplexní spolupráci s developery. Osobní finance a investice se časem staly logickým doplňkem jeho odborných kompetencí.

Kdy a jak zařadilo Empisto do portfolia svých služeb svěřenské fondy?

T.G.: Zhruba před šesti lety jsem se o svěřenských fondech dozvěděl od svého kamaráda z oboru. Začal jsem se o problematiku ihned zajímat a studovat všechny dostupné materiály, kterých u nás popravdě příliš nebylo. Psal se rok 2015 a svěřenské fondy u nás slavily první výročí. Uvědomoval jsem si obrovský potenciál tohoto nově vznikajícího oboru v návaznosti na služby, které jsem do té doby poskytoval. Spojil jsem se s advokátem, panem Filipem Hladišem, který se touto problematikou také čerstvě zabýval, a zrodila se první myšlenka na založení specializované společnosti. K tomu vedla poměrně dlouhá cesta, firma vznikla až v roce 2017. Původně jsem striktně odlišoval původní poradenský byznys a Empisto. V čase jsem se ale spojil s Martinem, s ním přišli další lidé, a tak jsme nakonec veškeré služby začali nabízet pod jednou značkou. Dnes tedy v rámci firmy propojujeme finance, reality a svěřenské fondy. Mimochodem, s Filipem spolupracujeme dodnes.

Co všechno Empisto nabízí?

M.B.: Jak zmínil Tomáš, propojujeme tři směry, které do sebe ale naprosto zapadají. Máme kolegy s dlouholetými zkušenostmi, kteří se specializují na klasické segmenty pojištění, úvěrování a investic. Já pak garantuji realitní činnost. Díky tomu dnes máme koncepční spolupráci s developery, kdy zajišťujeme komplexní prodej nemovitostí a související finanční servis. Tomáš je pak ve firmě zodpovědný právě za oblast svěřenských fondů.

Kde dnes působíte?

T.G.: Klientelu máme převážně z Moravskoslezského kraje, nicméně máme pobočku také v Blansku. Tam sídlí čtyři kolegové a službami tak pokrýváme i jižní Moravu. Máme nějakou klientelu i v Praze, jedná se však převážně o lidi s kořeny v našem kraji.

Jak si mám představit klienta, kterému jsou služby Empista určeny?

T.G.: V rámci investičních a finančních služeb se jedná převážně o střední třídu – úspěšní zaměstnanci, manažeři nebo podnikatelé, kteří ocení přidanou hodnotu naší služby, kterou je komplexnost a průběžný servis. Tito lidé potřebují především šetřit čas a vědět, že se vám mohou zavolat kdykoliv, když je to potřeba.

Pokud se jedná o svěřenské fondy, jsou našimi typickými klienty bonitnější lidé. Podnikatelé, kteří něco dokázali vybudovat a nyní řeší, jak svůj nabytý majetek ochránit, jak s ním naložit směrem k dalším generacím apod.

Pojďme blíže ke svěřenským fondům. Co vše mohou svěřenské fondy vyřešit?

M.B.: Svěřenský fond jako takový má ve světě dlouhou historii. Západní svět ho zná po mnoho let jako spolehlivý nástroj pro správu a ochranu majetku. Do českého práva se svěřenské fondy dostaly se změnou občanského zákoníku z roku 2014. Je to tedy v rámci naší jurisdikce poměrně nový nástroj. S nástupem demokracie po roce 1989 začalo hodně mladých lidí podnikat. Ti úspěšní v čase nakumulovali mnoho majetku, prim hrají především nemovitosti. Nyní se chystají na zasloužený odpočinek a svěřenský fond jim to, co vybudovali, může pomoci ochránit a předat.

T.G.: Jedná se o velmi specifický institut, který není ani právnickou ani fyzickou osobou. Majetek ve svěřenském fondu, se ocitá v jakémsi vlastnickém vakuu. A to právě přináší tu přidanou hodnotu, protože v momentě, kdy majetek vyčleníte do svěřenského fondu, tak jej v podstatě nevlastníte. A jelikož jej nevlastníte, tak o něj nemůžete ani přijít. A to je právě to největší kouzlo svěřenského fondu. Poskytuje ojedinělou ochranu majetku. Umožňuje také zakladatelům rozhodnout, jak se s majetkem bude nakládat po jejich úmrtí. Podstatné je také zmínit, že majetek umístěný do fondu nespadá do dědického řízení, což je jedním z nejčastějších motivů klientů. Vztahy v mnoha rodinách bývají často komplikované a prostřednictvím fondu si zakladatel vlastně v rámci rodiny sám vyřeší budoucí dědictví. To je přeci krása .

Jaký bývá objem majetku, který klienti nejčastěji umisťují do svěřenských fondů? Případně jaký byl ten největší, se kterým jste se dosud setkali?

T.G.: Bývá to přibližně od desíti milionů výše. U svěřenských fondů pro pouhou správu finančních prostředků pak bývá částka i nižší. Největší svěřenský fond, který jsme zakládali, spravuje majetek v řádu nižších stovek milionů a zahrnoval také širší strukturu firem.

Jaké služby v oblasti svěřenských fondů poskytuje? A jaké další komplementární služby ohledně majetku nabízíte?

T.G.: Poskytujeme především komplexní služby při zakládání fondů. Máme dlouhodobě fungující tým, který krom nás dvou zahrnuje výše zmíněného advokáta, daňového poradce a notářku. Správci fondu pak můžeme následně poskytnout služby v oblasti pojištění majetku nebo investiční poradenství.

Jak probíhá založení svěřenského fondu?

M.B.: Klient přijde s jedním otazníkem a odchází s deseti novými. Když nás osloví nový klient, je pro nás opravdu důležité s ním probrat jeho motivaci. Ta je naprosto klíčová a na základě tohoto jsme mu často schopni říct, zda je pro něj svěřenský fond smysluplným nástrojem či nikoliv.

T.G.: Klienti k nám přicházejí s tím, že si už něco málo načetli. Často mají určitou představu. Ale je to tak jak říká Martin, že z první schůzky pak odcházejí s velmi obsáhlým domácím úkolem. První setkání s klienty vždy absolvuji já. Chci se dobrat k jejich motivaci, dozvědět se, co je vedlo k myšlence založení svěřenského fondu a co přesně by jim tento fond měl vyřešit.

Je potřeba zjistit, o jaký typ majetku by se mělo jednat, jaké bude obsazení jednotlivých rolí ve fondu, jak budou fungovat vztahy a podobně. Když si toto vyjasníme a panuje oboustranná důvěra i shoda, připojí se k nám advokát, specialista na svěřenské fondy. A za účasti advokáta už pak jdeme opravdu do hloubky. Klientům říkám, že pokud nám budou něco tajit, nemusí pak fond vůbec splnit plánovaný účel. Zároveň také dbáme na splnění všech zákonitostí, které musí statut, který je takovou Biblí svěřenského fondu, splňovat. Ale od toho máme i naší úžasnou paní notářku, která zajišťuje následnou kontrolu těchto náležitostí před samotným notářským zápisem statutu fondu.

Příprava tedy zabere klidně i několik týdnů, je to tak?

M.B.: Ano, potřebuje to svůj čas a my vždy preferujeme důkladné pochopení potřeb klienta a vybudování vzájemné důvěry před urychlováním procesu přípravy. Na základě prvních setkání s advokátem vytváříme osnovu statutu svěřenského fondu, kterou dáme klientovi k dispozici a s ním poté ladíme při dalších schůzkách detaily. Klienty během tohoto procesu začínají napadat nové a nové otázky, které by chtěli vyřešit či ošetřit. Nejčastěji se jedná o osobu správce, podmínky plnění z fondu, nastavení listin přání aj. Netlačíme na to, důležité je, aby fond byl pro klienta bezpečný a splnil to, co od něj očekává.

Jak pracujete s klienty po zřízení jejich svěřenských fondů?

T.G.: Pomáháme svěřenský fond nejen založit, ale také zaevidovat. Vyřídíme registraci u finančního úřadu nebo zajistíme přípravu veškeré dokumentace pro vyčlenění majetku do svěřenského fondu. Pár svěřenských fondů také spravujeme. Jedná se primárně o fondy, které spravují finanční prostředky. Klasickým účelem zde je dlouhodobé zhodnocení a pozdější předání dalším generacím nebo čerpání prostředků na rentu.

M.B.: Můžeme rovněž zajistit služby specialisty na daňové otázky, pomoci s nákupem nové nemovitosti do fondu, poradit správci kam investovat volné prostředky. V otázce investic jsme si museli tak trochu prošlapat cestičky, protože řada subjektů na českém trhu s investicemi pro svěřenské fondy prozatím pracovat neumí. Ale i přesto je nabídka dostatečná.

Fotogalerie

Autor: Vladimír Pryček