Byznys
19/07/2016 Jaroslav Baďura

SmVaK letos investuje 50 milionů do vodohospodářské infrastruktury v Karviné

V Karviné v letošním roce společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončila, v současnosti realizuje nebo právě připravuje čtrnáct projektů obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Aktuálně se staví na šesti místech. Výsledkem bude mimo jiné 1787 metrů nových vodovodních řadů, 1713 metrů kanalizačních stok a přípojek.

„V letošním roce investujeme do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce peněz v historii firmy. Oproti loňským 523 milionům to bude 550 milionů korun. Je logické, že významné investice směřují také do Karviné. Některé akce dokončujeme z loňského roku, některé jsme zahájili v uplynulých týdnech, jinde realizace začne v nejbližší době tak, aby bylo hotovo ještě v této stavební sezóně,“ vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V současnosti probíhá například rekonstrukce vodovodního řadu v Rajecké ulici, která bude hotova ještě v létě. V jejím průběhu bude vyměněno ocelové potrubí v délce 559 metrů za potrubí z tvárné litiny a přepojeno více než 20 vodovodních přípojek.

Vyměněno bude také 127 metrů litinového vodovodního řadu za potrubí z tvárné litiny v Havířské ulici. Stavba za jeden milion korun začala na konci června, hotovo by mělo být na konci září. V Karviné-Ráji začala rekonstrukce padesát let starého vodovodního řadu v Polské ulici s délkou 405 metrů za tři miliony korun.

Vzhledem k tomu, že ocelové potrubí z roku 1965 vede soukromými pozemky (zahradami), bude z důvodu minimalizace dopadů na povrch použita bezvýkopová technologie berstlining. Přepojeno bude také 14 plastových vodovodních přípojek.

V oblasti kanalizací jsou v Karviné v současnosti v běhu také tři projekty. V jednom případě jde o dokončení stavby z loňského roku v centru města v oblasti obchodního centra Prior.

Na třídě Družby probíhá rekonstrukce 366 metrů dlouhé kanalizační stoky (část výkopem, část vložkováním) z roku 1961. Součástí je také výměna kanalizačních přípojek a stávajících revizních šachet. Projekt bude stát téměř deset milionů korun.

Sdílejte článek