Nejnovější zprávy: Residomo se mění na Heimstaden. Nový vlastník má v Evropě 100 000 bytů Ostravský Clinitex vyrobil přes 300 000 ústenek, na pandemii ale nezbohatne

Společnost

Špatná zpráva: V Moravskoslezském kraji ubylo 40 procent ploch ovocných sadů

Rozloha ploch ovocných sadů v Moravskoslezském kraji se během pěti let zmenšila téměř o 40 procent.

V roce 2012 se sady v kraji rozkládaly na 964,65 hektarech, loni to bylo 585,34 hektarů. Ubylo i pěstitelů ovoce: v roce 2012 jich bylo 109, loni 82. Nejvíce ovocných sadů v kraji tvoří slivoně, zabírají přes 38 procent ze všech ploch.

Vyplývá to ze strukturálního šetření o ovocných sadech, které se provádí každých pět let a jehož výsledky nyní zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Pokles výměry ovocných sadů podle úřadu souvisel do značné míry se změnou definice kultury ovocný sad a přeřazováním nevyhovujících sadů do jiných druhů zemědělských kultur. Během pěti let se však také ve větší míře likvidovaly přestárlé ovocné sady, aniž je nahradily nové.

Slivoní v Moravskoslezském kraji přibylo. V roce 2012 rostly v sadech na 205,5 hektaru, v roce 2017 na 224,24 hektaru. Moravskoslezský kraj je s největším podílem slivoňových sadů se Zlínským krajem výjimkou: V ostatních krajích České republiky jsou nejrozšířenějším pěstovaným druhem ovocných stromů jabloně.

V Moravskoslezském kraji jsou jabloně co do rozlohy osázených sadů na druhém místě, loni se 196,07 hektaru tvořily třetinu ploch. Oproti roku 2012, kdy v kraji rostly jabloně na 381,18 hektaru sadů, jich ale téměř o polovinu ubylo.

Ještě výraznější úbytek zaznamenaly v kraji hrušňové sady. Zatímco v roce 2012 se rozkládaly na 174,07 hektaru a byly co do rozlohy mezi druhy ovoce na třetím místě, loni to bylo jen 21,74 hektaru. Úbytek představuje 87,5 procenta.

Třetím nejrozšířenějším druhem ovoce tak byly v kraji v roce 2017 třešně. Rostly na 48,69 hektaru, což představovalo 8,3 procenta všech ovocných sadů. Na dalších místech byly višně (4,3 procenta) a hrušně (3,7 procenta).

„Nejčastěji pěstovanou odrůdou jabloní je Golden Delicious, v případě hrušní převažuje odrůda William,“ uvedl ČSÚ.

Podíl plochy sadů slivoní v Moravskoslezském kraji činil téměř deset procent z celkové výměry slivoní v republice, plocha sadů jabloní se oproti tomu na celkové výměře jabloní v Česku podílela pouhými 2,5 procenta.

„Mají však vyhovující věkovou strukturu s vysokým podílem výsadeb jabloní v plodných výsadbách v kategorii od pěti do 24 let (73,0 procenta),“ zjistil úřad.

Moravskoslezský kraj nepatří mezi přední pěstitele ovoce. V roce 2017 byla na jeho území necelá čtyři procenta z republikové rozlohy ovocných sadů a 82 pěstitelů z kraje tvořilo pět procent z celorepublikového počtu 1755 pěstitelů zahrnutých do šetření.

Nejvíce pěstitelů ovoce bylo loni v Jihomoravském kraji, a to 667 pěstitelů s 3172 hektary sadů, nejméně v Karlovarském kraji (devět pěstitelů ovoce s 62 hektary sadů).

V Jihomoravském kraji byl spolu se Středočeským krajem i největší podíl z celkové plochy sadů v ČR – shodně 19,3 procenta. Celkem bylo loni v Česku 16.417,26 hektaru sadů, v roce 2012 to bylo 21.346,53 hektaru.

Plocha sadů v Moravskoslezském kraji v hektarech (vybrané druhy ovocných stromů a keřů)

Druh Plocha 2012 Plocha 2017
Celkem
Slivoně
Jabloně
Třešně
Višně
Hrušně
Ořešáky
Meruňky
Broskvoně
Černý rybíz
Bílý a červený rybíz

Zdroj: ČSÚ