Nejnovější zprávy: Policejní covidová šťára, z 300 zkontrolovaných podniků byly čtyři otevřené Při vážné nehodě v Třinci skončilo auto na střeše, zranilo se pět lidí

Byznys

Společnost AWT se přejmenovala na PKP Cargo International

​Dne 2. října 2019 se česká společnost Advanced World Transport a.s. (AWT) patřící do skupiny PKP CARGO přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Foto: PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Rebranding společnosti AWT, jehož podstatu tvoří zejména nový název, logo a korporátní barvy, mají silněji vyjadřovat vazbu společnosti AWT na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích.

Společnost Advanced World Transport je druhým největším nákladním železničním dopravcem v České republice. Společnost PKP CARGO S.A. získala 80% podíl v AWT v květnu 2015, zbývajících 20 % získala pak v listopadu 2017. V prosinci 2018 získala společnost AWT 80% podíl ve společnosti PRIMOL-RAIL d.o.o., která v roce 2019 obdržela certifikát umožňující samostatnou dopravní činnost na slovinském trhu.

V loňském roce byl zahájen proces komplexní restrukturalizace společnosti AWT, který již teď přináší měřitelné efekty. V prvním kvartálu 2019 dosáhla AWT, poprvé od vstupu do skupiny PKP CARGO, kladný hospodářský výsledek a tento příznivý trend potvrdila dobrými výsledky také za celé první pololetí 2019.

„Chceme rozvíjet působení skupiny PKP CARGO na nových trzích a získávat nové zákazníky. V této strategii zaujímá AWT důležité místo. Zásadním vyjádřením této strategie a také známkou pokračování integrace společnosti AWT v rámci skupiny PKP CARGO je její rebranding, jehož podstatou je přejmenování, nové logo a korporátní barvy. Nový název PKP CARGO INTERNATIONAL má silněji vyjadřovat těsně sepjetí společnosti AWT se skupinou PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích. Doufám, že tato změna společně se zlepšujícími se výsledky společnosti bude přijata pozitivně jak zaměstnanci, tak zákazníky, dodavateli a obchodními partnery,“ uvedl Czesław Warsewicz, předseda představenstva PKP CARGO S.A.

„Společnost AWT zvyšuje svoji aktivitu v zahraničí. Díky akvizicím a získání nových licencí zvyšujeme objem přeprav na koridoru sever-jih, zejména v oblasti Trojmoří, mezi přístavy na Jadranu, Baltu a Černém moři. V procesu posilování pozice skupiny PKP CARGO jako předního logistického operátora v Evropě vidíme stále větší roli pro společnost AWT. Prostřednictvím rebrandingu, jehož zásadním prvkem je přejmenování, budou jak společnost AWT, tak i dceřiné společnosti ze skupiny AWT lépe spojovány s naším vlastníkem, což by mělo mít pozitivní vliv na naše podnikání na mezinárodním trhu,“ zdůraznil Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.