Nejnovější zprávy: Projekt RBP má zkrátit čekání pacientů na magnetickou rezonanci Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Společnost

Stoletý muž zažil ústrky komunistů. Zdraví mu pomáhá udržet slivovice

Komunisté mu kvůli jeho víře zakázali učit děti, v roce 1968 jej rehabilitovali, ale do školy se vrátil jen na rok - v rámci normalizace jej zase ze školy vyhodili a musel do těžkého provozu. Stoletý Opavan Rudolf Kostřiba vše přestál - možná i díky slivovici, kterou prý rád pije na zdraví.

Narodil se 22. ledna 1916 v Malých Hošticích. Pochází z pěti dětí. Vystudoval gymnázium a chtěl se stát knězem, ale kvůli své budoucí manželce Vlastimile nedostudoval a stal se nakonec absolventem pedagogické fakulty.

V roce 1939 nechtěl nastoupit do wehrmachtu, tak odešel do protektorátu, konkrétně do Blatničky pod sv. Antonínkem. Oženil se a učil v Suchově, Boršicích a posléze i v Blatničce. Tam se jim narodila dcera Marie (1941) a syn Josef (1943).

Po osvobození se vrátil do Opavy a sám opravoval válkou poškozený rodinný domek. Manželka s dětmi se sem vrátily v roce 1947 a Rudolf Kostřiba začal učit na Základní škole v Opavě-Jaktaři.

O jedenáct let později musel kvůli svému náboženskému přesvědčení nastoupit do výrobního procesu do národního podniku Ostroj, kde musel vykonávat ty nejhrubší práce spolu se svým straníkem, učitelem z Dolních Životic, Aloisem Raidou.

Pracoval na nejtěžších oborech – svařoval kryty na pásový dopravník uhlí. V roce 1968 byl rehabilitován a nastoupil jako učitel do Býkova, přičemž o rok později byl opět derehabilitován a zařazen zpět do výrobního procesu. V roce 1978 odešel do důchodu.

„Na zdraví pije slivovici,“ poznamenal s úsměvem syn Josef. Život Rudolfa Kostřiby obohacuje 5 vnoučat a celkem 14 pravnoučat.

Jubilantovi popřál i primátor Opavy Radim Křupala.