Nejnovější zprávy: Řidič nevybral zatáčku a skončil se zraněním v příkopu Kam dnes na oběd? Do "Palačinkárny" Café au père tranquille!

Proměny kraje

​Studie: V krnovském Prioru by mohly být byty i knihovna

Jakým způsobem by mohlo město využít budovu Prioru v případě, že by ji koupilo? Na tuto otázku dává odpověď studie proveditelnosti, kterou zpracovala ostravská pobočka architektonické kanceláře RMJM.

Vizualizace: RMJM

Prohlédnout si ji můžete na webových stránkách města v odkazu Projekty města (bit.ly/PriorStudie). Studie není pro město závazná.

Jednu z plošně největších staveb v centru města, která se v současnosti skládá z prodejní plochy, bytů a technického zázemí se sklady a kancelářskými prostory, architekti navrhli rozdělit pěším průchodem na dva menší celky. „Původní myšlenkou bylo propojení náměstí Osvobození s kostelem sv. Martina, které je nově upravené, ale nyní není příliš využívané, a Zámeckého náměstí.

To slouží jako hlavní ulice a je zde soustředěna řada obchodů a služeb. Spojením těchto dvou hlavních pěších tahů v centru dojde ke zvýšení jejich hodnoty i atraktivity a historické jádro se stane lépe a pohodlněji přístupné,“ uvedl architekt Luca Aldrighi.

Podle návrhu by se část objektu blíže ke gymnáziu měla proměnit na čtyřpodlažní budovu s knihovnou, jednacím sálem pro potřeby města, kavárnami, byty a technickým zázemím.

„Nejvýraznější funkcí této budovy je městská knihovna, která je propojena s malými kavárnami, s nimiž sdílí sociální zázemí. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží má plochu vyčleněnou pro byty. Pod touto částí polyfunkčního domu se počítá s vybudováním podzemních garáží pro potřeby obyvatel bytů, knihovny, městský úřad a nakupující. Podzemní garáže odlehčí parkování v centru Krnova a zvýší komfort pro jeho obyvatele,“ popsal Luca Aldrighi.

Druhý celek pak tvoří jednopodlažní obchodní část, která navazuje na stávající objekty s městskými byty.

Studie proveditelnosti byla zadána na základě požadavku zastupitelů, kteří v polovině loňského roku projednávali odkup Prioru. Jeho objekt a pozemky pod ním městu, jako čtvrtinovému vlastníkovi, přednostně nabídla společnost Prior, obchodní domy, a. s., a to za 39 milionů korun.

Přestože se většina tehdejších zastupitelů přikláněla k tomu, aby objekt přešel do vlastnictví města, kvůli nedostatku informací rozhodnutí nepadlo. Po vyhotovení studie, která vedle stavebně-architektonického řešení obsahuje také indikativní rozpočet, finanční analýzu i hodnocení udržitelnosti projektu, se zastupitelstvo města k této záležitosti vrátí.

„V současné době pokračují jednání se společností Prior o ceně a čekáme na konečnou nabídku, kterou musí schválit její akcionáři. Také zvažujeme různé varianty, jak narovnat majetkoprávní vztahy,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.