Nejnovější zprávy: Příběh 120 let staré vraždy: Matka ubila dceru alkoholičku Na Jablunkovsku hořela chata. Policie našla na místě lidské ostatky

Společnost

Těšínské listy jsou druhým nejlepším městským zpravodajem v ČR

Druhé místo v rámci soutěže ,O nejlepší obecní a městský zpravodaj, jejíž vyhlášení proběhlo 4. července v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, získaly Těšínské listy.

Letos se do soutěže přihlásilo 332 vydavatelů. Dvouměsíčník města Český Těšín získal vloni v kategorii městských periodik první cenu, letos prvenství připadlo zpravodaji města Příbram za měsíčník Kahan, třetí byl magazín Zlín.

,,Laťka profesionality vydávaných zpravodajů se opět posunula. Domnívám se, že přibližně 70–80 procent zpravodajů, které porota letos obdržela, má velmi podobnou a zároveň špičkovou kvalitu. Ty oceněné kromě dobře podaného informačního servisu a svěží grafické podoby dovedly nabídnout určitou nástavbu v podobě zajímavých cyklů, rozhovorů, článků o historii a podobně,“ říká iniciátor soutěže docent Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Druhý zleva kardinál Dominik Duka, druhá zprava místostarostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, první zprava šéfredaktorka Dorota Havlíková. Foto: Archiv

Druhý zleva kardinál Dominik Duka, druhá zprava místostarostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, první zprava šéfredaktorka Dorota Havlíková. Foto: Archiv

Zástupci periodik převzali ocenění od kardinála Dominika Duky, který sám je autorem desítek článků v domácích a zahraničních sbornících, časopisech, v denním tisku, a nad soutěží převzal záštitu. Podle něj totiž právě městské a radniční zpravodaje zůstávají věrné původnímu poslání novin, jímž bylo informování občanů, a nabízí i platformu k výměně názorů.

Podle členky hodnotící komise, publicistky a redaktorky Českého rozhlasu Olomouc Marie Šulákové si samosprávy ve stále větší míře uvědomují význam zpravodajů a profesionalizují redakce.

„Mnohé angažují dokonce celé agentury. Proto přemýšlíme nad rozdělením kategorie, jelikož se nám scházejí periodika, které tvoří jeden místostarosta, se zpravodaji, kde je v redakci několik lidí,“ řekla.

Do letošního ročníku, kdy se hodnotily zpravodaje za celý loňský rok, se přihlásilo dohromady 332 zpravodajů, což je více než vloni. Nezávislá porota odborníků rozhodovala o vítězích v kategoriích: městský zpravodaj, obecní zpravodaj a zpravodaje mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Ocenění získala i nejlepší rubrika.