Nejnovější zprávy: Bráchové chtěli mexické bistro, teď s Los Capolitos nestíhají otvírat nové pobočky Beskydy lákají. Turisté v nich loni utratili přes 1,3 miliardy korun

Cestování

Tip na víkendový výlet? ​Kotvice – klenot Poodří

Krásné jarní dny vybízejí k tomu vyrazit ven do probouzející se přírody. Cesta z města může vést třeba k vodě. Poodří si o tuto návštěvu přímo říká.

Foto: Marek Síbrt

Chráněná krajinná oblast se táhne od Ostravy na jih až k Suchdolu nad Odrou. Pojďme se vydat do její centrální části mezi Jistebníkem a Studénkou.

Z Jistebníku můžete do kouzelné lokality meandrující Odry, jejích přítoků, lužních lesů a rybničních soustav se svými rostlinnými a živočišnými obyvateli vyrazit po modré turistické značce.

Ale můžete být také odvážnější a vydat se po vyšlapaných cestách kolem rybníků po vzdálenějším břehu od Jistebníku, když přejdete po silnici mezi Bezručem a Křivým rybníkem. Cesty po loukách vás po zhruba dvou a půl kilometrech od Bezruče dovedou znovu na modrou turistickou značku a můžete pokračovat standardně po ní dále ke Studénce.

Mimo turistické trasy

Ačkoliv při cestě mimo turistické značení hrozí riziko, že ve spleti polních, lučních a lesních cest a cestiček zabloudíte nebo se chvílemi odchýlíte od správného směru, bude toto riziko kompenzováno mírou více než vrchovatou. (Navíc je možné ho v době navigací v chytrých telefonech poměrně efektivně eliminovat.)

Cesta jarním Poodří je jedním slovem – krásná. Loukami protékají drobné toky Mlýnky, Křípopy, Bílovky a další vodní kanály, které dávají času naprosto jiný rozměr, než jsme zvyklí ze dnů pracovního shonu a pohybu po městě.

Kdo někdy navštívil východní Polsko, nebo Pobaltí, ví, o čem je řeč. Krajina je některým lokalitám v těchto zemích velmi podobná a podobně působivá.

Přebrodit Bílovku k Bažantule

Tak jak tak, alternativní cesta kolem Bezruče, Bažantího rybníku, Starého, Stínového rybníku a Průtočného rybníku a dále přes louky se napojí na modrou turistickou značku v lokalitě Pod hrází poblíž přírodní rezervace Bažantula.

Jen je třeba mít v patrnosti, že je někde třeba překonat obvykle drobný tok Bílovky, což může být například během jarního tání, nebo období vydatnějšího dešťů problematičtější.

Autor článku a dalšího členové výpravy jarní Bílovku přebrodili, ale najít se dá i méně dobrodružné řešení. Přírodní rezervaci Bažantula na ploše více než 36 hektarů tvoří soustava čtyř rybníků, které jsou domovem řady obojživelníků (kuňka ohnivá, rosnička zelená, řada druhů skokanů) a ptáků (bukač, chřástal, rákosník, moták).

Rostou tady také ohrožené druhy rostlin (nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, kotvice plovoucí, řečanka menší). Modrá turistická značka vede podél rybníků, vydáme se proti proudu Mlýnky.

Za rezervací cesta pokračuje podél dalších tří rybníků, z nichž první a největší nese název Velký Bědný rybník. U posledního rybníka se na modrou značku napojuje Naučná stezka Kotvice nesoucí název podle přírodní rezervace, která leží kousek odsud a je klenotem celého Poodří. Vydáme se po ní a dojdeme k zajímavému a romantickému místu s názvem Pasečný most.

Kromě toho, že si na tabuli můžeme přečíst informace o místě, kouzelně pohádkovou atmosféru lokality dokreslují pečlivě vysázené a udržované smuteční vrby stejně jako vedlejší jezero.

Odsud je to jen kilometr k rozcestí u Oderské lávky. Po žluté turistické značce můžeme dojít do Studénky na vlak. Ale bylo by škoda nepokračovat po naučné stezce po břehu Kačáku dál až ke Kotvici. Je půvabná a jedinečná ve všech ročních obdobích.

Z vyhlídkového místa na kraji rybníka můžete před tím, než se vydáte dál, chvíli pozorovat unikátnost místa, ale také jeho obyvatel. Kotvice je totiž při každé návštěvě jiná a jinak krásná. Někdy klidná, někdy extrémně hlučná díky tisícům křičících ptáků různých druhů.

Její okolí mění barvy od jarní zeleně až po pestrobarevnou podzimní mozaiku barev. K železniční stanici ve Studénce je to od Kotvice podél staré vlečky k mostu přes Odru půl kilometru. Neváhejte, vyjděte si na jaře do Poodří.

Kousek od ocelového srdce republiky se ocitnete v místě, jehož srdce bije v naprosto jiném tempu, než jste obvykle zvyklí. A to vaše se tomu pod vlivem půvabného okolního prostředí přizpůsobí.

Fotogalerie