Společnost
29/06/2023 Petr Broulík

Toto je budoucnost Černé louky! Jak se vám líbí?

Dnes možná někteří pamětníci se slzou v oku vzpomínají na doby, kdy Černá louka bývala v šedesátých a sedmdesátých letech noblesním výstavištěm. A taky výstavní částí centra Ostravy. V současné době ty doby připomínají některé budovy a bývalé pavilony, z nichž však mnohé už neslouží původnímu účelu.

Historikům možná chybí i Strassmannův pivovar, po němž se dosud zachovaly ubytovna pivovarských dělníků a později projekční budova zrušeného letního kina, majitelova vila Tereza a budova spilky.

Ano, pavilon A výstaviště stále slouží výstavním účelům a některé výstavy jako třeba Dovolená, Infotherma nebo Knižní festival lákají stále spoustu návštěvníků. Ovšem doby, kdy výstaviště přilákalo na velké výstavy až sto tisíc lidí, jsou hodně vzdáleny v minulosti.

Černá louka se však má stát opět vyhledávaným parkem i vstupní bránou k řece Ostravici. Po rozsáhlé a postupné proměně má mít její zelený prostor o třetinu větší plochu než dnes, dvě hřiště pro děti, takzvanou komunitní zahradu a několik nových budov a přístaveb.

Novou studii vyvolaly stavby City Campus, Nových Laubů či Václava

Jaká bude budoucnost cenného území v centru Ostravy, nastiňuje čerstvě dokončená územní studie z dílny Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). Tuto studii formou procházky představili médiím zástupci MAPPA, ředitel společnosti Černá louka Jan Šumbera a architekt Pavel Řihák ze zpracovatelského týmu MAPPA.

Studie pomůže městu Ostrava při rozhodování v území, například při prodeji a směnách pozemků, umisťování staveb nebo při přípravě a realizaci městských investic, sdělila náměstkyně primátora Hana Tichánková. Zpracováním studie pověřilo město Ostrava ateliér MAPPA na začátku roku 2022.

Jedním z důvodů byly rostoucí stavební aktivity v nejbližším okolí Černé louky. „Letos se veřejnosti otevřel dokončený City Campus Ostravské univerzity, probíhá stavba bytového domu Nové Lauby a developeři i město chystají další stavební projekty. Například dům Malé Lauby, zástavbu proluky na ulici Vojanova, polyfunkční dům Václav nebo ulici Nová Pivovarská,“ řekla náměstkyně primátora.

Oproti původním plánům se nebude bourat parkovací dům a pavilon K

Hlavním úkolem pro ateliér MAPPA je nastavit rozvoji území jasná pravidla a vizi. „Tyto nové projekty jsou v souladu s předchozí uzemní studií na přeměnu Černé louky, která vychází z návrhu nizozemského studia Maxwan,“ uvedl architekt Pavel Řihák ze zpracovatelského týmu MAPPA.

Návrh Maxwanu uspěl v roce 2010 v ideové urbanistické soutěži vyhlášené městem. „Měl zde podle něj vzniknout živý městský park lemovaný prstencem kulturních staveb včetně koncertního sálu. Ten ale vznikne na jiném místě, jako přístavba Domu kultury města Ostrava. Za oněch třináct let od vzniku návrhu studia Maxwan se změnily i další okolnosti, například záměr zbourat stávající parkovací dům a pavilon K v blízkosti Havlíčkova nábřeží. Ty nová studie míní zachovat,“ dodal Řihák..

Dětské hřiště a zahrada se přestěhují k vile Tereza

Nová studie však s původního návrhu přejímá ústřední motiv rozsáhlé přírodní louky obklopené současnými existujícími i zamýšlenými novými stavbami. Do výsledného návrhu se také ve velké míře propsaly výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli Ostravy.

„Veřejnost je nespokojená s dnešní nekoncepčností celého prostoru, především roztroušenými parkovišti a špatnou kvalitou veřejných prostranství na Černé louce,“ vysvětlil architekt Řihák.

Jako cenné naopak lidé vnímají dětské hřiště za pavilonem A, kontejnerový bar Pavilon nebo komunitní zahradu. „Pro tato lákadla Černé louky jsme v návrhu našli nová umístění. Hřiště a komunitní zahrada se přestěhují k historické budově vily Terezy, prostory pro hospůdky a bary vzniknou v parteru nových budov, které postupně investoři vystaví. Za pavilonem G dokonce vznikne zcela nové hřiště, určené starším dětem," prozradil architekt.

Podaří se na Černé louce vybudovat i tržnici?

Po rozsáhlé proměně se má Černá louka stát ještě vyhledávanějším místem, než je nyní. „Mohla by tak ulevit dnes hojně navštěvovaným Komenského sadům, kam si lidé navykli ještě více chodit v době pandemie koronaviru,“ prohlásil Petr Veselka, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Nové stavby okolo zeleného prostoru Černé louky by měly nabídnout nejen atraktivní bydlení v blízkosti zeleně a řeky, ale také třeba rozšíření výstavních kapacit, kanceláře nebo posezení v kavárnách a dalších gastronomických podnicích.

„A všichni obyvatelé i návštěvníci centra budou určitě nadšeni, pokud se na Černé louce podaří vybudovat krytou městskou tržnici," řekl starosta Petr Veselka o stavbě, která by mohla vzniknout blízko Smetanova náměstí spolu s krytým dopravním přestupním dopravním uzlem. Ten spojí současnou tramvajovou trasu se zamýšlenou novou trasou pro kombinované trolejbusy směrem na Divadlo loutek a dále.

Přijďte na procházku se studií a architekty také vy. V červenci!

Studie „zelené“ Černé louky počítá s postupným naplňováním této vize. První etapa zahrnuje rekonstrukci pavilonu G a veřejného prostoru v jeho okolí, parkové úpravy východní části louky a úpravy nástupního prostoru před hlavním výstavním pavilonem A.

Další fáze nastanou po vystěhování a demolici pavilonu C, po výstavbě ulice Nová Pivovarská či přeměně Havlíčkova nábřeží na pěší zónu s omezeným vjezdem automobilů.

S návrhem se bude moci o prázdninách seznámit i veřejnost. A to přímo na Černé louce v průběhu července, kdy se zde objeví čtyři výstavní panely s vizualizacemi a informacemi z nové územní studie. V úterý 18. července od 17 hodin pak provedou zájemce lokalitou architekti Pavel Řihák a Martina Mikócziová z ateliéru MAPPA. Lidé se tak budou moci autorů studie zeptat na podrobnosti návrhu. Sraz je u dětského hřiště za pavilonem A.

Sdílejte článek