Společnost
09/06/2023 Petr Sobol

Třebovická ulice v Ostravě se bude opravovat, autobusy pojedou jinak

Od 12. do 30. června uzavřou opravy část Třebovické ulice v Ostravě–Třebovicích. V úseku křížení Třebovické ulice s ulicí Na Valech až po křižovatku s Gudrichovou je nutné rekonstruovat povrch komunikace.

Proto budeme muset navést řidiče na objížďku po ulicích Na Valech, Gudrichova a V Mešníku,“ říká výrobní náměstek společnosti Ostravské komunikace Petr Uhlíř.

Objízdné trasy se dotknou i organizace městské hromadné dopravy. Konkrétně půjde o změny v provozu autobusových linek č. 35, 39 a 51. Ve směru Svinov ze zastávky Čistírny pojedou autobusy dále po ulici Martinovská a Opavská. Zastávku Na Valech směr Svinov budou vozidla MHD dočasně míjet. Zastávka Třebovice bude nahrazena provizorní zastávkou na Martinovské ulici a zastávku Třebovická nahradí provizorní stanoviště na ulici Opavská.

Během zhruba 14 dní Ostravské komunikace odfrézují živice, ve spolupráci s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi vymění takzvané konstrukční vrstvy u vodovodních ventilů, opraví kostky a obruby a následně doupraví okolí uličních vpustí a ventilů a celý úsek místní komunikace pokryjí novým povrchem.

„Objízdné trasy pro individuální motoristy povedou, zjednodušeně řečeno, ulicemi Martinovská, Opavská, Na Valech a Gudrichova. Všude bude samozřejmě umístěno dočasné značení,“ doplnil náměstek Uhlíř s tím, že pokud jí bude přát počasí, bude firma usilovat o rychlejší zprůjezdnění Třebovické ulice.

Sdílejte článek