Byznys
10/07/2016 Jaroslav Baďura

Uhlí má útlum, důlní výztuže z ArcelorMittal tak míří i do zlatých a diamantových dolů

Vzhledem ke složité situaci v důlním průmyslu, kdy nízká cena uhlí způsobuje celosvětové snižování těžby, hledá ArcelorMittal Ostrava nové příležitosti pro uplatnění svých důlních ocelových výztuží.

Stále si drží významné postavení na českém, slovenském, slovinském, bosenském nebo srbském trhu, kde je jediným dodavatelem, ale nově se důlní výztuže z ostravské huti dodávají také do oblasti Jižní Ameriky nebo jižní Afriky.

„Za posledních pět let klesla roční spotřeba důlních výztuží přibližně o 20 procent. Navzdory tomu každoročně vyrábíme přibližně 55 až 65 tisíc tun výztuží. Toto množství pokrývá jak trhy tuzemské, tak zahraniční. Kapacita je ale vyšší, a proto se nově orientujeme i na zámořské trhy,“ uvádí Richard Toman, vedoucí oddělení důlních výztuží a svodidel ArcelorMittal Ostrava.

Ostravská huť je jediným dodavatelem důlních výztuží na trzích střední a východní Evropy, například na Slovensku, ve Slovinsku, v Bosně či Srbsku. Nyní se výztuže z Ostravy začínají používat i v oblastech Jižní Ameriky, například v Chile, Peru a Guatemale.

Výztuže jsou obráceně ohýbané a používají se zde pro výstavbu tunelů. V jižní Africe, například v Sierra Leone, se důlní výztuže z ArcelorMittal Ostrava uplatňují především ve dolech na těžbu zlata či diamantů.

„Od nového roku jsme umožnili nakládku důlních výztuží do kontejnerů přímo v areálu huti. Zákazníkům náš výrobek s přidanou hodnotou dodáváme až do místa určení, a to pomocí silniční, letecké i námořní dopravy,“ dodává Toman.

Sdílejte článek