Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

Univerzity musí kvůli drahé energii šetřit. VŠB dokonce zkrátí semestr!

Zkrácení semestru, snížení teploty v kancelářích nebo zastavení teplé vody, tak chtějí univerzity v Moravskoslezském kraji uspořit na energiích.

Ilustrační foto: se souhlasem VŠB – Technické univerzity Ostrava

I přes úsporná opatření vysoké školy očekávají nárůst nákladů v řádech desítek milionů korun, zjistila ČTK.

VŠB - Technická univerzita Ostrava objekty ve svém areálu vytápí různými způsoby. Využívá plynové kotle, centrální zásobování teplem, ale také tepelná čerpadla. Loni byly náklady na vytápění 36 milionů korun, v letošním roce univerzita předpokládá, že bude muset investovat o deset milionů korun více. V příštím roce pak očekává ještě razantnější navýšení nákladů, počítá s částkou 70 milionů korun. Připravena už má úsporná opatření.

"Mezi naše úsporná opatření patří zkrácení semestru o dva týdny, snížení teploty v kancelářích, omezení topení na chodbách a v nevyužívaných prostorách, snížení teploty teplé vody, urychlení výměny svítidel za LED, posílení energetického managementu. Samozřejmě řada opatření jsou již řešena delší dobu. Vzhledem k rostoucím cenám neočekáváme, že se nám sníží náklady, očekáváme, že jejich nárůst nepřesáhne dvojnásobek nákladů v letošním roce," uvedla mluvčí univerzity Petra Halíková.

Balíček úsporných opatření už připravila i Ostravská univerzita. "Jeho konkrétní podoba bude schvalována vedením univerzity začátkem října. Mezi možná opatření se řadí například vypnutí teplé vody tam, kde je to možné, tedy toalety, posluchárny a podobně, snížení teploty na chodbách nebo koncentrace studentů do méně budov, kdy se primárně jedná o dálkové studenty s výukou o víkendu," řekla mluvčí univerzity Lucie Fremrová.

Upřesnila, že Ostravská univerzita využívá pro vytápění budov centrální zásobování teplem nebo plynové kotelny. "Ceny máme zafixovány do konce roku. Aktuálně soutěžíme nákup zemního plynu na burze, bohužel však neúspěšně. Aktuálně se také zabýváme dopadem zastropování cen plynu. Cenu pro příští rok pro budovy, které jsou centrálně zásobovány teplem, doposud neznáme," uvedla mluvčí. Předpokládané zvýšení nákladů univerzita zatím nechce komentovat. "Náklady na energie nepočítáme na topnou sezonu, ale na kalendářní rok. A a s ohledem na příliš mnoho neznámých vstupů, včetně například připravovaného otevření dvou nových budov s dosud neznámou faktickou spotřebou, se jedná o velmi přibližné odhady, které nechceme v tuto chvíli zveřejňovat," dodala mluvčí.

Slezská univerzita v Opavě nemá plán úsporných opatření jednotně stanoven. "Své dílčí plány podle vlastních specifických provozních podmínek připravují jednotlivé univerzitní součásti, tedy fakulty a ústavy. Obecně se jedná o opatření, která souvisí zejména s organizací provozu v jednotlivých budovách, snižováním teploty a podobně," řekla mluvčí univerzity Karin Martínková. Jednotlivé univerzitní budovy jsou podle ní vytápěny plynem, elektřinou nebo dálkovým topením. "Do konce letošního roku má Slezská univerzita ceny energií zafixovány. Podle našeho předpokladu by celkové náklady při srovnatelném průběhu topné sezony mohly být vlivem vyšších cen od Nového roku za sezonu až dvojnásobné," doplnila Martínková.