Proměny kraje
26/05/2023 Petr Sobol

V Bílovci mají chytrý holubník, sníží populaci zdivočelých holubů

​Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci má na půdě první městský holubník v regionu. Pomůže přirozeným způsobem snižovat populaci holubů nejen na školním pozemku, ale i v celém městě. Další novinkou gymnázia je nové multifunkční hřiště. I jeho výstavbu financoval zřizovatel této školy - Moravskoslezský kraj.

Hřiště na basketbal, volejbal, házenou, fotbal a tenis, jehož součástí je také sprinterská běžecká dráha na 50 a 60 metrů, sektor pro vrh koulí a skoky do dálky i výšky, workoutové hřiště a zázemí pro parkour. Nechybí ani tribuna pro diváky. Tak vypadá nově zrekonstruované sportoviště bíloveckého gymnázia, které bylo dnes slavnostně otevřeno.

„Touto investiční akcí přesahující 9,8 milionu korun bude ukončena venkovní revitalizace gymnázia, která byla zahájena v roce 2005, a jejíž součástí byla výměna oken, zateplení budov, kamerové zabezpečení, vybudování solární elektrárny, výměna oplocení sportovního areálu a také budování ekologické zahrady a parku,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Bílovecké gymnázium je pověstné kvalitou výuky a svým zaměřením na matematiku a přírodní vědy. „Stejně důležité jako poskytovat mladým lidem kvalitní vzdělání je vést je ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Nové multifunkční hřiště je výrazem této filozofie. Sportování vede k týmové spolupráci, učí disciplíně a vytrvalosti, přináší radost a vyrovnání se se stresem studijního prostředí,“ řekl ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci Pavel Mrva.

Atraktivitu školy zvyšuje také vloni otevřená aquaponická farma, kterou se bílovecké gymnázium pyšní jako první střední škola v republice. Netradičním způsobem se rozhodli řešit i problém s volně žijícími holuby, kteří poškozují fasádu a střechy budov gymnázia. Na půdě školy zřídili městský holubník. Moravskoslezský kraj na to přispěl 120 tisíc korun.

„Vyzkoušeli jsme snad všechny možnosti, od odstřelu až po chytání do klecí. Žádná z těchto variant však nebyla účinná. Až se naskytla příležitost spolupracovat s ostravskou neziskovou organizací Městské holubníky, která se snaží snižovat populaci zdivočelých holubů přirozeným způsobem a velmi eticky. Projekt bereme jako novou příležitost pro vzdělávání žáků,“ vysvětlil ředitel bíloveckého gymnázia Pavel Mrva s tím, že součástí holubníku jsou kamery, váhy, počítadla vletů a odletů a další zařízení, které bude dění monitorovat a výsledky zkoumání studenti použijí ve školské odborné činnosti. Procvičí si tak i svou počítačovou gramotnost.

„Vzhledem k tomu, že městský holub vznikl křížením holuba skalního a domácích holubů, jsou pro něj přirozeným prostředím skalní římsy, útesy, a zároveň se drží v blízkosti lidí. Městský holubník je prostor, který je optimalizován pro potřeby holubů a umístěn tak, aby byl jednoduše přístupný ošetřovatelům a také využitelný pro edukační účely. Trvale je zajištěna potrava v dávkovačích a voda. Holubi se díky těmto zdrojům začnou do holubníku postupně stahovat a zvyknou si tu trávit až 80 procent času. Samotná regulace holubí populace se provádí prostřednictvím výměny vajec za atrapy. Tak nedochází k jejímu dalšímu nárůstu. Instalací městského holubníku budou také chráněny památky a zabrání se dalšímu znečišťování veřejného prostranství,“ popsala radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš. Ocenila ekologické aktivity bíloveckého gymnázia.

„Je nesmírné důležité, aby se mladí lidé blíže seznamovali s nejmodernějšími trendy a technologiemi, které pomáhají šetřit naši planetu a tím zlepšovat kvalitu životního prostředí. Bíloveckému gymnáziu fandím, věřím, že bude inspirovat i ostatní střední školy v republice. Potřebujeme co nejvíce mladých vzdělaných a nadšených lidí, kteří budou za naši planetu bojovat kompetentně a s rozumem,“ uzavřela krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Sdílejte článek