Nejnovější zprávy: Residomo se mění na Heimstaden. Nový vlastník má v Evropě 100 000 bytů Ostravský Clinitex vyrobil přes 300 000 ústenek, na pandemii ale nezbohatne

Byznys

V čele ArcelorMittal končí Tapas Rajderkar. Odchází do Lucemburku, nahradí jej Vijay Mahadevan

Na začátku května proběhne změna na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva ArcelorMittal Ostrava.

Tapas Rajderkar, který je v ostravské huti nejdéle sloužícím generálním ředitelem od vstupu skupiny ArcelorMittal, bude mít nově na starosti východoevropskou divizi dlouhých výrobků ArcelorMittal Europe a jeho novým pracovištěm bude Lucemburk. V ostravské huti bude nadále působit jako člen dozorčí rady.

Novým předsedou představenstva ArcelorMittal Ostrava bude Vijay Mahadevan, který je dosud generálním ředitelem huti ArcelorMittal v Kazachstánu.

Tapas Rajderkar1 nastoupil do ostravské huti na konci roku 2011, kdy se uváděla do provozu první z řady stěžejních ekologických investic a zároveň na podnikání doléhala druhá vlna ekonomické krize v Evropě. Nově jmenovaný generální ředitel se tak musel vypořádat s řadou zásadních výzev.

Během téměř pětiletého Rajderkarova působení se ostravské huti podařilo vyrovnat s následky finanční krize, optimalizovala se výroba s cílem zachovat co nejvíce pracovních míst a postupně se dále ekologizovaly výrobní provozy. Od roku 2011 postavila ostravská huť technologie na snížení svého vlivu na životní prostředí 6,8 miliardy korun včetně 2,8 miliardy dotací. Dnes patří mezi nejekologičtější hutní provozy na světě.

V období 2011-2015 se v huti investovalo 5 miliard korun také do modernizace výrobních zařízení s cílem zvyšovat podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou a posilovat konkurenceschopnost. Zásadní modernizace se dočkaly ocelárna, válcovny a ohřívače vzduchu pro vysoké pece.

V prosinci 2013 bylo například uvedeno do provozu modernizované kontilití s novou vakuovací stanicí za miliardu korun, díky němuž huť rozšířila své dodávky do dalších průmyslových odvětví od petrochemického a energetického průmyslu po kovárenský a automobilový průmysl.

V polovině letošního roku bude v huti dokončena největší investice od 90. let – výstavba fluidního kotle na hutní energetice (nyní společný podnik TAMEH) za 1,5 miliardy korun, který nahradí 4 stávající uhelné kotle.

Intenzivní úsilí v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměřené na prevenci pracovních úrazů taktéž přineslo velké zlepšení. Zatímco například v roce 2006 se v huti stalo 26 úrazů s následnou absencí, v roce 2010 to bylo 11 a v roce 2015 dosáhla huť historického minima 3 úrazů.

V září 2015 po roční přípravě, kdy všichni zájemci mohli absolvovat odvykací léčbu zdarma, se ostravská huť stala první nekuřáckou firmou skupiny ArcelorMittal v Evropě.