Společnost
18/02/2021 Petr Broulík

V centru Ostravy vznikne parkovací dům. Jak se tu bude vyjímat, zajímají se Ostravané

Jak zapadne moderní budova parkovacího domu do centra Ostravy?

Po nedávném streamu o možné rekonstrukci ostravského mrakodrapu podle návrhu známé architektky Evy Jiřičné se mohli nejen Ostravané zúčastnit on-line debaty o pozoruhodném návrhu dostavby jedné z ostravských proluk v centru města – o projektu výstavby velkého parkovacího domu u katedrály Božského Spasitele.

Debatu v podobě streamu pořádal Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová připomněla, že Ostrava se snaží dlouhodobě zastavět ve svém historickém jádru desítky proluk, způsobených odstraněním domů poškozených na konci války bombardováním.

„Tyto proluky dnes slouží především pro parkování. Ostrava řeší, kam dnes schovat auta, která parkují v Ostravě, kde se dá,“ řekla náměstkyně.

Parkovací dům za katedrálou přitáhne do Ostravy nové lidi

Ostravanům a fanouškům historie Ostravy může znít nelibě, že prakticky sto metrů od náměstí vznikne parkovací dům.

Spoluautor vítězného návrhu stavby, architekt Marek Chalupa, vysvětloval, jak je jeho představa parkovacího domu citlivá jak k blízkosti katedrály, tak k sousední faře a především k pýše Ostravy – obchodnímu domu Bachner, později zvanému Hutník, který navrhl jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století Erich Mendelsohn.

Náměstkyně Zuzana Bajgarová upozornila, že budoucí parkovací dům u katedrály nebude jen parkovacím domem, ale novým objektem a prostorem, který přitáhne do centra města nové lidi a dá jim nové místo k životu.

„Protože je to místo exponované a zásadní a není jednoduché ho zastavět, rozhodli jsme se pro architektonickou soutěž. Hledali jsme v ní objekt, který bude skutečně jiný, výjimečný. Navíc nám tento projekt pomůže vyčistit prostor před katedrálou od parkujících aut a vytvořit zde nový veřejný prostor,“ řekla náměstkyně primátora.

Vzali jsme to jako oříšek, říká autor domu

Spoluautor vítězné podoby parkovacího domu Marek Chalupa z pražské projekční kanceláře Chalupa architekti řekl, že v historickém centru Ostravy chybí celá řada budov a to pětasedmdesát let od války. Dodal, že postavit parkovací dům za katedrálou možná někomu zvedne obočí.

„My jsme to vzali jako oříšek a výzvu. Ten nezastavěný pozemek má na každé ze svých tří stran zcela jiný charakter. Jednou stranou míří do Zámecké ulice, což je krásná obchodní třída lemovaná městskými paláci a s kavárnami, na každém rohu je úplně jiná než strana mířící na komornější a klidné náměstí Msgr. Šrámka. Purkyňova ulice má zase všední, ale městský charakter,“ popsal situaci.

Připomněl, že dříve na místě parkovacího domu stávala krásná v klasickém stylu stavěná budova německé reálky, která však nepřežila a byla po válce zbourána.

Mezi městské paláce architekti navrhli také palác

„My jsme navrhli budovu, která má do každého tohoto prostředí jinou tvář. Není možné sem stavět technickou budovu pro parkování aut. Proto jsme navrhli městský palác či park palác. Už v době konjunktury byla Ostrava bohaté město, kde se stavěly paláce jako Savoy nebo právě obchodní dům Bachner, tedy virtuózní architektonické dílo. Proto náš městský palác se 400 parkovacími místy má do Zámecké ulice parter pro obchody, služby, avšak do náměstí Msgr. Šrámka jsme navrhli klidnou fasádu a sníženou římsu,“ řekl architekt Marek Chalupa.

Dodal, že podoba domu předpokládá dlouhou životnost, i několik století, a dá se v budoucnu upravit pro účely třeba bytového domu a lze v něm vybudovat zčásti byty, hotel nebo i kanceláře.

„Zastáváme názor, že každá nově vznikající budova by měla nést soudobé prvky. Měla by být autentická v čase i místě. Ale není možné, aby nová budova byla arogantní vůči svému okolí. Aby třeba nepatřičně zvedla hladinu zástavby nebo nereflektovala své sousedy. Já jako nově přišedší nemohu nectít místní místní regule a snažím se, aby nový článek zapadl do historické mozaiky,“ řekl Marek Chalupa.

Budova citlivě navazuje na obchodní dům Bachner i faru

Náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová řekla, že porota návrh kanceláře Chalupa architekti vybrala právě proto, že umožňuje budoucí proměnu a citlivě navazuje právě na historické hodnoty území.

Rada města rozhodla, že zahájí proces na přípravě projektu ke stavbě domu. „Můj mírně optimistický a věřím, že realistický odhad, kdy by měl parkovací dům vzniknout, je pět let. Je třeba také počítat už letos nebo v příštím roce s archeologickým výzkumem, jako to známe z přípravy Nových Laub. V jedné části budoucího parkovacího domu totiž končily kdysi městské hradby,“ řekla Zuzana Bajgarová.

Ředitel ostravského pracoviště Památkového ústavu Michal Zezula potvrdil, že archeologové prozkoumají pozemek, nicméně neočekávají jako v případě Nových Laubů nějaké významné či nečekané nálezy.

„Protože podle našich rešerší bylo toto území poměrně masivně zastavěno onou německou reálkou, která měla rozsáhlé podzemní podlaží. Takže už v době její výstavby tam případné archeologické terény zanikly,“ sdělil Michal Zezula.

Lidé si myslí, že je parkování ve městech zadarmo. To se musí změnit

Diváci sledující streamovaný přenos se ptali například na to, co se stane se současnými parkovacími plochami v okolí katedrály. Dozvěděli se, že parkoviště zmizí a zůstanou tam jen místa pro pohotovostní stání. Město naopak chystá přeměnu těchto míst na veřejný prostor pro odpočinek obyvatel s mobiliářem.

Divák přenosu Jan Lenart se pozastavil nad výrokem náměstkyně Bajgarové, že v Ostravě je nedostatek parkovacích míst. "Když člověk ale chodí centrem, zjišťuje, že placená parkoviště nejsou zdaleka obsazená a řidiči parkují v zákazu stání, neboť je to pro ně asi výhodnější. Jak chcete řidiče motivovat, aby využívali parkovací dům?“ ptal se Jan Lenart.

Náměstkyně odpověděla, že lidé mají obecně stále dojem, že za parkování se nemusí platit. Že je to služba zdarma, přestože mají v rodině někdy i tři auta.

"Tak to skutečně není. Nelze zastavovat veřejný prostor pouze parkovacími místy. To je špatně pro prostor i pro ekonomiku města. Vždycky mi přijde zajímavý příklad, že když chcete zaparkovat v nějakém městě auto, tak za parkování často nemusíte platit, zatímco, když tam chcete postavit kolotoč třeba pro děti nebo nějaký stánek, tak za to místo musíte zaplatit. Ten problém je trochu o změně myšlení řady lidí. Proto třeba připravujeme novou politiku parkování,“ řekla náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Na další dotaz uvedla, že parkovací dům bude sloužit nejen pro rezidenty, ale i pro nakupující či návštěvníky divadel a institucí.

Je dům připraven na elektromobily?

Ostravan Radovan Burkovič upozornil, že výstavbou parkovacího domu dojde prakticky ke zčtyřnásobení parkovacích míst v bezprostředním centru. A zajímal se, zda bude objekt připraven na elektromobily jako třeba Vídeň.

"Jsme v roce 2021, bude je mít i Ostrava?“ zeptal se. Architekt Marek Chalupa odpověděl, že určitě ano. „Parkování v první životní etapě domu je dočasné. Tak jsme ho i navrhli. Auta do center měst patří v co nejmenší míře, ale musí na tom být shoda všech. Vedení města i jeho občanů. Není možné, aby auta vytlačovala lidi z center měst. Naopak, je žádoucí, aby se do nich vrátili lidé. Ti tam nejsou, protože jsou tam auta,“ řekl autor parkovacího domu.

Dana Diváková se zeptala, jestli po výstavbě domu zůstane zachována kapacita parkování na Smetanově náměstí. Náměstkyně Zuzana Bajgarová řekla, že v blízkosti náměstí se staví dvě nové fakulty Ostravské univerzity, pod kterými město staví odstavné parkoviště.

Bude mít parkovací dům zelenou střechu?

Diváky diskuse zajímala i ekologie budoucího poměrně rozsáhlého objektu. Bude mít dům například zelenou střechu, jak bude hospodařit s dešťovou vodou?

Architekt Marek Chalupa řekl, že vyprojektoval budovu s dlouhou životností. „Abychom ji nemuseli za pár let přestavovat. Nemáme zelenou střechu, ale počítáme se zadržováním vody a nechceme vytvářet tepelný ostrov. Jsme v historickém centru, proto máme konvenční klasické střechy. Vegetaci v návrhu máme, jen není na střechách. Počítáme s ní ve dvoře, což je místo, kde stromy a zeleň tradičně bývaly,“ vysvětlil Marek Chalupa.

Ostrava má řadu objektů od významných architektů

Štěpán Kus se ptal, jestli má město zájem řešit spolu s výstavbou parkovacího domu i budoucnost sousední chátrající kulturní památky, domu Bachner. „Odkoupení, nová koncepce využití, rekonstrukce?“ zněl dotaz.

Ředitel ostravského pracoviště Památkového ústavu Michal Zezula řekl, že objekt obchodního domu je v soukromém vlastnictví. „A možnosti památkové péče přimět jeho vlastníka k nějaké nákladné rekonstrukci jsou velmi omezené, ne-li žádné. Víme jen, že vlastník má jakési rozvojové plány a budeme mu určitě nápomocni,“ řekl Michal Zezula.

Dodal, že v Moravské Ostravě zůstala řada objektů významných architektů. „Architektonický rozvoj sledoval průmyslový vývoj a přeměnu Ostravy a dříve provinčního města v jedno z industriálních center Rakousko-Uherska a mladé Československé republiky. V Ostravě najdeme spoustu historizujících, secesních, modernistických, art decových a funkcionalistických budov a mezi světovými architekty, kteří zde působili, figurují taková jména, jako je Marie Frommerová nebo Erich Mendelsohn, autor právě obchodního domu Bachner. Tento dům patří do souboru jeho obchodních domů, kterým se věnoval po celé Evropě a do centra Ostravy tímto domem přinesl tehdy vrstvu, která reflektovala nejnovější architektonické trendy a proudy,“ řekl Michal Zezula.

Bude parkování v domě automatické?

Jan Dedek se ptal, proč není parkovací dům automatický? „Proč se ztrácí drahocenný prostor nájezdy a sjezdy když už roky umíme dělat automatické parkovací domy?“ ptal se divák diskuse.

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová odpověděla, že město v architektonické soutěži dokonce tento typ parkování v parkovacím domě nevyžadovalo.

Jak se bude Ostrava měnit dále? Náměstkyně Zuzana Bajgarová řekla, že město v horizontu několika týdnů či měsíců zahájí stavbu Nových Laub.

„Při přípravě projektu na parkovací dům se začne projektovat právě okolí náměstí Msgr. Šrámka, tedy katedrály. Rádi bychom ještě před koncem letošního roku vyhlásili soutěž na zástavbu proluky na Masarykově náměstí a květinové síně,“ řekla náměstkyně, která míní, že díky všem těmto projektům se budou už za deset let obyvatelé a návštěvníci Ostravy pohybovat v centru města v úplně jiném prostoru.

Architekt Marek Chalupa několikrát pochválil město za kvalitní přípravu architektonické soutěže a vyznal se z obdivu k Ostravě.

„Jsem městský člověk a mám města rád. Ostrava je krásné, historicky i obecně bohaté město a my architekti ho máme rádi. Užíváme si ho, ač teď kvůli covidu si ho nelze užít plnohodnotně jako jindy. Centrum Ostravy je plné kaváren, krásné architektury a krásných domů,“ řekl autor budoucího parkovacího domu u katedrály.

Sdílejte článek