Nejnovější zprávy: Ostravská laboratoř bude vyšetřovat covid ze slin, stačí zakašlat a plivnout Jak jsem přežila covid, aneb když se člověk dusí, jen když zvedne ruku

Regiony

V Krnově vyroste nový veřejný sportovní areál, radní vybrali vítěze soutěže

​Soutěž Krnov na start je vyhodnocena. Jejím zadáním bylo vytvořit otevřený městský areál, kde se sport stane nástrojem pro zapojení všech věkových kategorií do sportovního života, ať už procházkou sportovním areálem nebo profesionálním tréninkem.

Vizualizace: U / U Studio

Výsledky unikátní soutěže, která nehledala dílo na klíč, ale zejména partnera pro postupné změny, schválili krnovští radní.

O soutěž mělo zájem patnáct týmů, z nichž porota vybrala pět, které dostaly šanci zpracovat návrh. Podané soutěžní návrhy pak jednoznačně prokázaly, že místo má obrovský potenciál a jeho budoucí smysluplné úpravy mohou pomoci jak všem obyvatelům města, tak i jeho návštěvníkům.

Porota označila za nejlepší návrh autorského týmu U / U Studio z Prahy ve složení Martin Hrouda, Jiří Kotal a Tomáš Fridrich. „Sportovní areál uvažujeme jako veřejný prostor určený pro všechny vrstvy obyvatelstva. Ať už jako prostor pro sport, tak jako příjemné místo pro trávení volného času a čerpání energie,“ stojí v autorském popisu návrhu.

Návrh počítá s rozšířením skateparku, větším počtem parkovacích míst i lepší průchodností areálu.

„Všechny nově navrhované komunikační tepny propojují celé území a zároveň se spojují v hlavním iniciačním místě, kterým je skate park, srdce celého areálu. Novým orientačním bodem by měla být vyhlídková věž na místě současné trafostanice, která umožní pozorování dění ve sportovním areálu a zároveň otevře pohled na věže města z nového úhlu," říká členka poroty, krnovská radní Zuzana Matelová.

Vizualizace: U / U studio

Menšími i většími zásahy a rozšířením či přesunem jednotlivých aktivit získá komplex na atraktivnosti. Utvoří se zde takzvaná urban zóna s požadovaným zázemím jak pro tenisty, tak i pro širokou veřejnost, velkorysý multifunkční prostor u sokolovny, pobytové plochy a celý areál bude doplněn novou výsadbou stromů.

"U / U studio se stane pro město partnerem, se kterým se budou ladit jednotlivé fáze a úpravy tak, aby splňovaly požadavky sportovců i veřejnosti. Věřím, že se celý areál stane vyhledávaným místem setkávání všech generací,“ říká Zuzana Matelová.

Další člen poroty, architekt Adam Gebrian, dodává: „Za největší kvalitu vítězného návrhu porota považuje řešení území v bezprostředním okolí ikonické sokolovny od architekta Leopolda Bauera, které má skutečný potenciál stát se populárním místem pro široké okolí. Rád bych za nezávislou část poroty poděkoval vedení města Krnova k tomu, že se rozhodlo vypsat otevřenou soutěž na místo, které možná řada kolemjdoucích nevnímá ani za velký problém, ani za zajímavou příležitost. Přestože cesta k realizaci nebude jednoduchá, pevně věříme, že se město Krnov na tuto cestu vydá a na konci procesu bude disponovat otevřeným sportovním areálem, který bude sloužit jako oblíbené místo nejen pro sportovce, ale pro všechny návštěvníky všech generací.“

Kromě Adama Gebriana byli nezávislými členy poroty její předsedkyně krajinářská architektka Radmila Fingerová, architektka Alice Michalková (AMTB) a architekt Tomáš Bindr (Atelier 38). Město Krnov reprezentovali starosta Tomáš Hradil, radní Zuzana Matelová a městský architekt Lubomír Dehner.

Z návrhů, které byly v hodnotící fázi drženy v anonymitě, porota vybrala během dlouhého odpoledne plného diskuzí tři nejlepší. Pomyslné stříbro získal slovenský atelier PLURAL v čele s Martinem Jančokem a třetí místo obsadila pražská kancelář BY architects v sestavě Markéta Zdebská, Marek Žáček, Michaela Křižáková a Marie Čáslavská. Dva neoceněné návrhy získávají za svou práci takzvané skicovné.

Vítězný návrh není definitivním řešením, jedná se o koncept. Hned po Novém roce se uskuteční jednání s vítězi o podobě a uzavření smlouvy na dopracování a realizaci projektu. Odhadované investiční náklady deklarované v soutěži pro prioritní místa návrhu jsou 35 milionů korun.

Na příští rok je rovněž plánována výstava spojená s představením soutěžních návrhů, její termín se bude odvíjet od aktuální epidemické situace.