Nejnovější zprávy: ​Ostravský primátor: V kraji by mělo být druhé krematorium Tatra jako dárek - černého krasavce dostal řidič k narozeninám

Byznys

V Mošnově vzniknou další stovky pracovních míst, Ostrava prodala pozemky developerovi

Město Ostrava prodá pozemky v Malé rozvojové zóně v Mošnově společnosti Panattoni za 286 milionů korun bez DPH.

Vizualizace: MMO

Rozhodli o tom ostravští zastupitelé na svém prosincovém zasedání, když vybírali ze dvou předložených nabídek.

Vítězný mezinárodní developer využije lokalitu o rozloze téměř 39 hektarů k výstavbě průmyslového parku určeného jak pro standardní provozy distribuce a lehké výroby, tak pro provozy IT, R&D, e-commerce, které splňují současný trend digitalizace a s ním související automatizaci výroby.

„V sousedství Strategické průmyslové zóny Mošnov a Letiště Leoše Janáčka Ostrava vznikne nová kvalitní infrastruktura, která je standardní součástí fungování velkých moderních měst. Výrobní provozy, které jsou významným zdrojem růstu, technologického pokroku a produktivity doplní kancelářské prostory a plochy pro skladování. Současná pandemická situace jen potvrzuje, jak důležitou roli hrají logistické toky v zásobování nás všech. Zásadní je pro nás rovněž závazek tvorby pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Od více jak čtyřmiliardové investice developera očekáváme multiplikační dopad na dodavatelské firmy z Ostravy a okolí a tím i na ekonomický rozvoj města,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Impulsem pro prodej pozemků byla nejen skutečnost, že území je pro další rozvoj připraveno (podle platného územního plánu se jedná o zónu lehkého průmyslu), ale také signály investorů, kteří chtějí rozšiřovat své portfolio do Ostravy.

Výhodou lokality ve vlastnictví města je krátká dojezdová vzdálenost cca 25 minut od Ostravy, přímé sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí Ostravska. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení.

„Posuzovanými kritérii u jednotlivých nabídek byly vedle nabízené kupní ceny rovněž způsob a rozsah využití plochy, počet vytvořených pracovních míst a harmonogram výstavby. Nejlepší nabídku předložila společnost Panattoni, jejíž nový areál poskytne v horizontu šesti let práci téměř dvěma tisícům lidí. To, že pozemek kupuje za významně vyšší cenu, než jakou stanovil znalecký posudek a to o 113,5 milionu korun, kdy i nabídka druhého zájemce byla obdobně vysoká, naznačuje, že si investoři uvědomují dlouhodobou lukrativnost této lokality,“ dodal náměstek pro majetek Radim Babinec.

Společnost na pozemcích postaví novou halu s administrativním, sociálním a technickým zázemím. Hala o rozloze 115 510 metrů čtverečních bude rozdělena do tří částí. Po obvodu areálu bude vysázena izolační zeleň. V nových provozech najde zaměstnání kvalifikovaná pracovní síla z celého Ostravska, investor se zavázal vytvořit minimálně 207 pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, celkově pak 1932 pracovních pozic.

Předpokládá se spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt společnosti Panattoni cílí i na využití přátelské k životnímu prostředí, což potvrzuje i uzavíraný kontrakt, který vylučuje těžký nebo chemický průmysl. Bude usilovat o hodnocení certifikace Breeam New Construction v úrovni excellent. Certifikace objekty posuzuje v deseti různých kategoriích od energie až po vnitřní prostředí.

„Panattoni jako stavitel průmyslových zón se zaměřením na udržitelnou výstavbu naváže svým projektem na rozsáhlou stávající průmyslovou zónu s kvalitní dopravní infrastrukturou. Naše investice v této lokalitě budou ve výši téměř 2 miliardy korun. Další téměř 2 miliardy vloží do technologií v budovách nájemci z řad předních tuzemských i světových společností. Na výstavbě i vybavení budov bude moci spolupracovat celá řada společností z Ostravska, čímž dojde k dalšímu ekonomickému rozvoji celého regionu. Předpokládané zahájení výstavby, pokud povolovací proces půjde dle plánu, je na konci roku 2022 a dokončení všech fází projektu očekáváme do čtyř let od zahájení stavebních prací. Věřím, že budoucí uživatelé ocení i plánované napojení na kapacitní železniční vlečku přímo zakomponovanou do vychystávací zóny areálu a blízkost mezinárodního letiště umožňující vznik strategického multimodálního terminálu,“ řekl generální ředitel společnosti Panattoni Pavel Sovička.

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromém vlastnictví. V Severní Americe a v Evropě má 28 poboček.

Od zahájení své činnosti ve střední Evropě v roce 2005 postavila přes 10 milionů m² moderních průmyslových hal v Polsku, České republice, na Slovensku, v Německu a ve Velké Británii. Pobočka v České republice se zaměřuje hlavně na revitalizaci brownfieldů a udržitelný rozvoj. Jen loni dodala 125 tisíc m² průmyslových prostor. Hala v Mošnově bude její první realizací v okolí Ostravy.

V Strategické průmyslové zóně Mošnov investoři dosud vytvořili okolo 4 tisíc přímých pracovních míst a proinvestovali celkem 14,6 miliardy korun.