Nejnovější zprávy: Řidič nevybral zatáčku a skončil se zraněním v příkopu Kam dnes na oběd? Do "Palačinkárny" Café au père tranquille!

Společnost

V Novém Jičíně si budou dobrovolníci chodit povídat domů za osamělými seniory

V Novém Jičíně vzniká nová aktivita pro osamělé seniory. Odbor sociálních věcí novojičínské radnice připravuje ve spolupráci s organizací ADRA projekt Dobrovolníci v domácnostech seniorů, který má pomoci lidem zvládat jejich osamění, podpořit jejich sebevědomí a chuť do života.

„Dobrovolný společník může seniorovi číst, hrát s ním deskové hry, může ho doprovodit k lékaři, do divadla nebo na procházku. Tato bezúplatná služba však v žádném případě nesupluje péči a pomoc poskytovanou sociálními službami,“ uvedla mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

„Za zkušenosti víme, že starý a osamělý člověk si chce často jen popovídat. Sociální pracovníci města ani pečovatelská služba to při svém vytížení časově nezvládají. Proto jsme ve spolupráci s ADROU oslovili dobrovolníky, kteří by se nezištně seniorům věnovali,“ uvedla Daniela Susíková z odboru sociálních věcí.

Dobrovolníky vybírá a školí ADRA. „Je dobré, když je adeptovi na tuto službu nad 40 let věku, ideálně funguje vazba aktivní senior k osamělému seniorovi,“ sdělila pracovnice zmíněné organizace Lenka Praus. Dobrovolník by měl docházet do domácnosti osamělého člověka minimálně jednou týdně.

Sociální pracovníci zase vědí, který senior by novou službu přivítal. „Protože do řady domácností docházíme, jsme schopni posoudit podněty ze strany veřejnosti, blízkých osob nebo od samotného seniora a zprostředkovat kontakt na dobrovolníka z ADRY. Na začátku zařadíme do projektu asi deset seniorů,“ dodala Susíková.

„Ze strany námi vybraného a vyškoleného dobrovolníka nejde o žádný úklid, přípravu jídla nebo podávání medikamentů. Je to podpora pro lidi, kteří zvládnou samostatný život doma, ale pro nedostatek kontaktů nebo z obavy z cizího prostředí již neopouštějí své domovy. Dobrovolník si se seniorem popovídá, vypije čaj, mohou si spolu zajít do kavárny, na výstavu nebo jen na procházku,“ zdůraznila Praus.