Nejnovější zprávy: Zámek Kunín zaplavily tisíce květů. Začala výstava Růže pro hraběnku Začala oprava trati z Dětmarovic k polským hranicím za 3 miliardy

OSTRAVA-JIH

​V pondělí zamíří do škol a školek nejlidnatějšího obvodu Ostravy tisíce dětí

K pondělnímu návratu do mateřských a základních škol v Ostravě-Jihu přihlásili rodiče zhruba 3 600 dětí.

Ilustrační foto: Archiv

Radnice zajistila dezinfekční prostředky, ochranné roušky pro zaměstnance i bezdotykové teploměry.

„Předpokládaný počet dětí, které nastoupí do MŠ obvodu od 25. 5. 2020 máme nahlášených 1782 což je 57% z celkového počtu. K výuce na 1. stupni ZŠ pak 1799 žáků, což představuje 42% z celkového počtu žáků na 1. stupni,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská.

Dodala, že žákům přeje hodně zdraví a radost ze setkání s kamarády a učiteli. „Poděkování za zvládnutí situace patří nejen pedagogům, ale i rodičům,“ ocenila Hrabovská aktivní přístup všech, kterých se nouzový stav a uzavření školních zařízení dotklo.

Vzhledem ke složité situaci v uplynulých měsících vedení radnice rozhodlo, že provoz mateřských škol bude zachován i přes léto. Rodiče tak budou mít možnost bez komplikací umísťovat své děti do školek také v průběhu letních prázdnin.

„Výjimku představuje MŠ B. Dvorského, kde bude provoz částečně přerušen kvůli opravám sociálního zařízení a MŠ P.Lumumby 25, kde bude realizována výměna šatních bloků a nákladního výtahu,“ upřesnila místostarostka.

Městský obvod Ostrava-Jih je zřizovatelem 30 mateřských a 18 základních škol. Zápisy do mateřinek probíhaly s ohledem na koronavirovou pandemii elektronickou formou a přesná čísla přihlášených ještě nejsou známa.

Podle obecných předpokladů by se nicméně neměly výrazněji lišit od předcházejících let. Loni to bylo 3102 dětí, předloni 3080.

Dagmar Hrabovská doplnila informace k zápisům do základních škol: „Pokud jde o zápisy dětí do 1. ročníků základních škol, tady jsou již výsledky známy. Do škol na Jihu se pro školní rok 2020/21 zapsalo 877 budoucích prvňáčků. Ani zde se žádná dramatická změna nekoná. V loňském roce jich bylo zapsáno 869, pro školní rok 2018/19 pak 861“.

Od 25. 5. 2020 budou veřejnosti otevřena také hřiště u škol a školek, jejich přehled i provozní dobu najdou zájemci na webu skolynajihu.cz.