Nejnovější zprávy: Projekt RBP má zkrátit čekání pacientů na magnetickou rezonanci Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Společnost

V srpnu 1888 se narodil Ernst Korner. V Ostravě postavil třeba obchodní dům Rix

Dne 12. srpna 1888 se v Uherském Brodě v rodině židovského obchodníka a majitele lihovaru narodil budoucí architekt Ernst Korner.

Obchodní dům Rix, nároží třídy 28. října a dnešní Vojanovy ulice, 30. léta 20. století. Budova byla válečnými událostmi značně poškozena a v r. 1947 demolována. Foto: Archiv MMO

V letech 1906-1911 studoval Technickou vysokou školu ve Vídni. Od r. 1920 působil na Ostravsku, kde vznikla podle jeho návrhů řada cenných staveb.

V Moravské Ostravě např. novostavba paláce komanditní společnosti J. Rütgerse z r. 1921 (dnes sídlo Českého rozhlasu), obchodní dům Rix z r. 1928 nebo přístavba hotelu National z r. 1929.

Ve Vítkovicích byly podle jeho projektu postaveny v letech 1929-1931 úřednické domy v ulicích Ruská, Rudná, Štramberská a Závodní a v Hrabůvce druhá stavební etapa Jubilejní kolonie z let 1926-1931.

Při jejich navrhování se inspiroval obytnými komplexy ve Vídni. V r. 1938 E. Korner emigroval před nacisty do Velké Británie a odtud do Austrálie.

Zemřel 19. srpna 1966 v Sydney.