Nejnovější zprávy: Jankulovski už nebude sportovním ředitelem Baníku. Pozice jej nenaplňovala Nákaza v novojičínském Varrocu. Testování ukázalo 23 nemocných

Proměny kraje

Velká výzva: Moravskoslezský kraj bude jezdit na vodík

​Vedení Moravskoslezského kraje a města Ostravy se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě.

Foto: Vladimír Pryček

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura proto dnes v ostravské pobočce Impact Hub podepsali memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie.

Na zavádění vodíkové mobility v regionu se bude podílet také společnost Vítkovice Cylinders. Uzavřela o tom memorandum s Moravskoslezským krajem.

Veškeré tyto kroky podnikají představitelé kraje, města i průmyslového gigantu proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu.

Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak i na „dobu bezuhelnou“.

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí. To je pro náš kraj, který trápí časté smogové situace a nemůže se zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární. Elektromobilita a hlavně vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý - z výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. I pro historicky průmyslovou Ostravu se mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve všech oblastech. Kupříkladu v dopravě si Ostrava vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselovou trakci do roku 2020 a zcela ji nahradit ekologickými vozidly, převážně na elektřinu, částečně na CNG. Pokrok se ale nedá zastavit, a proto chceme zahájit v podmínkách ostravské MHD i testování vozidel na vodíkový pohon. Jsme přesvědčení, že veřejná správa by v případě takových projektů měla stát v první linii,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Aktivity kraje v oblasti vodíkové mobility budou zahrnovat nejen spolupráci s městem Ostravou na pilotním projektu vybudování první plnicí vodíkové stanice a zajištění provozu vybraných autobusových linek DPO, jejichž autobusy budou mít vodíkový pohon.

„Zaměříme se na pilotní provoz veřejných autobusů na vodík. Začneme s obnovou vozového parku na Karvinsku, počítáme tu alespoň s deseti vodíkovými autobusy. Postupně budou přibývat další veřejné autobusy na vodíkový pohon pro celou dopravní oblast kraje, také automobily pro úřady a příspěvkové organizace kraje, a pokud se nám podaří homologace, tak i vlaky. Počítáme i se samostatnými projekty na tzv. ‚ozelenění vodíku‘, tedy s výrobou vodíku z obnovitelných zdrojů,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka, který dnes podepsal také memorandum o společném postupu při zavádění vodíkové mobility v Moravskoslezském kraji se společností Vítkovice Cylinders.

„Vodíkové technologie máme připraveny. Jsme už dnes dodavateli čtyř z pěti velkých technologických světových hráčů - jak z oblasti energetiky, tak mobility a skladování. Máme vyřešeno skladování pro tlaky 350, 500 a 1000 barů a naší vlajkovou lodí je hydrogen transport, čili přeprava v mobilních zásobnících. Jsme rádi, že právě náš domovský Moravskoslezský kraj se chová osvíceně, sleduje nejmodernější trendy a rozhodl se vyjít z vodíkového pravěku Česka a nasadit jako vůbec první kraj v ČR tyto technologie v masovém měřítku," řekl předseda představenstva Vítkovice Cylinders Jan Světlík.

Memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě bylo podepsáno v rámci již čtvrtého kulatého stolu programu Chytrá myšlenka.

„Diskuze o rozvoji vodíkových technologií provázejí program Chytrá myšlenka od samého počátku. Již první stůl, v dubnu tohoto roku byl věnován této tématice. Jsem přesvědčen, že právě otevřená diskuze představitelů regionu celý proces zásadně uspíšila,” říká Pavel Klučka, koordinátor programu Chytrá myšlenka.

V rámci tohoto akceleračního programu proběhl kulatý stůl také na téma Chytrá energetika nebo Big Data. „Je nám ctí, že právě Impact Hub Ostrava se stal místem podpisu tak významných dokumentů, jakým je Memorandum o rozvoji vodíkových technologií a Memorandum o společném postupu při zavádění vodíkové mobility. Program Chytrá myšlenka pro nás byla velkou výzvou, a již od začátku jsme doufali, že tento program splní svojí misi, kterou je především pomoc našemu regionu v růstu a to především prostřednictvím využití moderních technologií," dodává ředitel Impact Hub Ostrava, Filip Goszler.

Účastníci prvního kulatého stolu platformy Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje se v dubnu tohoto roku shodli, že jejich společnou misí je zahájení výstavby alespoň tří plnících vodíkových stanic v Moravskoslezském kraji v blízké budoucnosti.

Tyto objekty by mohly být postaveny v Opavě, Ostravě a Havířově. Problematika vodíkové infrastruktury je v současné době již vyřešena, nyní je rozhodující vytvořit udržitelný vodíkový ekosystém, který bude fungovat nejlépe za účasti místních subjektů.

Přítomní představitelé Moravskoslezského kraje se v průběhu setkání také shodli na tom, že vodíkové technologie se v současnosti dají efektivně využít v městské hromadné dopravě.

Vodíková technologie je efektivnější než elektrická doprava a ekologický vývoj výroby se rychle posouvá, znamená to tedy, že potenciálně může i rozvoj právě těchto technologií výrazně snížit množství CO2 nejen v ostravských ulicích.