Byznys
25/05/2016 ČTK

Vodárny opraví v Novém Jičíně přes sto let starou kanalizaci

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) rekonstruuje na Novojičínsku kanalizační sítě a čistírnu odpadních vod, náklady dosáhnou dohromady více než 17,7 milionu korun.

V Novém Jičíně se opravuje přes 400 metrů kanalizace, která je starší více než 100 let, v Bernarticích nad Odrou se rekonstruuje přetížená čistírna, sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Opravy kanalizačních stok v novojičínských ulicích Dolní Brána a Štefánikova začaly v březnu a hotovy by měly být koncem července. Obě stoky pocházejí z roku 1900 a byly už ve špatném technickém stavu, při zvýšené hladině spodní vody se do kanalizace dostávaly nežádoucí balastní vody.

„Při rekonstrukci stoky bezvýkopovou technologií vtáhneme do současného potrubí více než 143 metrů sanačního inverzního textilního rukávce s tloušťkou stěny minimálně 20 milimetrů. Otevřeme a upravíme napojení 23 kanalizačních přípojek a zrekonstruujeme dvě soutokové šachty,“ popsal opravu v ulici Dolní Brána ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka.

Obdobná bude i oprava ve Štefánikově ulici, do původního potrubí tam bude vtaženo téměř 247 metrů sanačního rukávce. Obě opravy přijdou dohromady na více než 14 milionů Kč.

Rekonstrukce v Bernarticích nad Odrou za více než 3,7 milionu korun zvýší účinnost čistírny odpadních vod i její kapacitu. Modernizací prochází její biologická část, rekonstruovány budou rozvody silnoproudu, výměna čeká část technologického vybavení i dvě čerpadla ve vstupní čerpací stanici. Hotovo má být v září.

„Do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod letos investujeme 216 milionů korun, do vodovodů 221 milionů a do páteřního distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu téměř 100 milionů korun. Celkově jde s 550 miliony o nejvyšší částku v historii naší společnosti,“ uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava patří k největším vodárenským firmám v zemi. Dodávají pitnou vodu 730.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také například v pohraniční oblasti Polska.

Společnost dosáhla loni zisku 399,4 milionu korun (o 11,5 milionu korun méně než v roce 2014). Tržby z vodného a stočného podniku stouply o 95,1 milionu korun na 2,31 miliardy korun. Většinovým vlastníkem firmy je španělská společnost Aqualia Czech sídlící v Madridu, která drží téměř 99 procent akcií.

Sdílejte článek