Nejnovější zprávy: Obrazem: Ve Starých Hamrech soutěžili dřevorubci i kuchtíci gulášů Pět zraněných při vážné nehodě. Řidič bezohledně předjížděl

Regiony

Vodohospodáři bourají starou čerpací stanici ve Stachovicích

​Čerpací stanice, vodojem a přilehlé budovy byly uvedeny do provozu v roce 1985, v jeho blízkosti se nachází zdroj podzemní vody, který je v současnosti odstaven z provozu.

Foto: SmVaK

Svému účelu přestaly budovy sloužit v roce 2005, kdy bylo zásobování obce pitnou vodou přepojeno na páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravský oblastní vodovod. Důvodem tohoto kroku byly přetrvávající problémy s kvalitou vody v místním podzemním zdroji.

Na podzim letošního roku přistoupily SmVaK Ostrava k demolici členitého a rozlehlého komplexu nepotřebných budov a uvedení území do stavu, které bude odpovídajícím způsobem zapadat do venkovského charakteru krajiny.

„Čerpací stanice ve Stachovicích je rozlehlým objektem se složitým půdorysem na ploše 430 metrů čtverečních, který byl provozně i konstrukčně rozdělen do několika částí, jako jsou například strojovna, armaturní komora, akumulace, septik nebo technické a sociální zázemí pro obsluhu. V místě byl v minulosti vybudován také služební dům pro provozní zaměstnance nebo garáž. Ačkoliv jsme se v uplynulých letech pokoušeli opakovaně nabízet budovy pro další využití podnikatelskému sektoru, naše snaha nebyla úspěšná. Především kvůli nevhodným technickým parametrům, jako jsou obtížný dojezd k lokalitě, nákladnost stavebních úprav nebo dobudování některých typů sítí. Proto jsme se s ohledem na životní prostředí a estetiku okolního prostředí rozhodli budovy zdemolovovat a místo uvést do odpovídajícího stavu. Ostatně to, že naše společnost přistupuje ke vzhledu krajiny odpovědně a umí po sobě uklidit, můžeme doložit na řadě příkladů. Například před dvěma lety jsme odstranili bývalou úpravnu vody v Bohumíně u Kališova jezera a změnili vzhled rekreačně vyhledávané lokality k nepoznání,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Demolice budov byla zahájena v polovině listopadu, dokončena bude do konce roku. Následně budou, jak to počasí během zimy nebo počátku jara dovolí, provedeny terénní úpravy dotčených pozemků a okolních ploch, které jsou v majetku města Fulnek.

Ještě předtím, než začala samotná demolice, byly demontovány vysloužilé technologie. Díky dlouholeté spolupráci mezi SmVaK Ostrava a českotěšínským spolkem Trianon bylo elektrozařízení odvezeno do chráněné dílny této organizace, kde bude v maximální možné míře recyklováno. Najde tak své nové využití a zaměstnanci s pracovním omezením další uplatnění, které se pro ně v běžných průmyslových provozech hledá velmi obtížně.

„Ekologicky se tak zlikvidovalo, případně zrecyklovalo pro další použití jedenáct polí rozvaděčů nízkého napětí a souvisejícího vybavení s celkovou hmotností téměř jeden a půl tuny. Spolupráce s SmVaK Ostrava, kterou jsme odstartovali v uplynulých letech v průběhu modernizace strojně-technologického zařízení největší úpravny pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, tak úspěšně pokračuje dál. Jen díky konstruktivní spolupráci s průmyslovými firmami v regionu se může naše organizace dál rozvíjet a pomáhat těm, kteří to z mnoha důvodů potřebují. Všichni víme, jak je pracovní uplatnění pro lidi s různými typy omezení na pracovním trhu obtížná. V regionu, kde naše organizace působí, to platí dvojnásob. Také proto si spolupráce s vodárenskou společností velice vážíme,“ říká předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.

Samotná demolice splňuje přísné ekologické parametry z hlediska dalšího nakládání se vzniklým odpadem. Jednotlivé materiály jsou přímo na místě tříděny a v případě vhodnosti budou dále využity například pro stavební účely.