Nejnovější zprávy: Obrazem: Ve Starých Hamrech soutěžili dřevorubci i kuchtíci gulášů Pět zraněných při vážné nehodě. Řidič bezohledně předjížděl

Proměny kraje

Vondrák: Převod orlovské nemocnice městu by ji mohl zlikvidovat

​Minulý týden jsem obdržel dopis starosty Orlové Miroslava Chlubny, ve kterém mě žádá o stanovisko, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu jsme ochotni převést orlovskou část Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj do správy města Orlové. Na dopis samozřejmě co nejdříve odpovím.

Hejtman Ivo Vondrák. Foto: Vladimír Pryček

V této chvíli je pro vedení Moravskoslezského kraje závazné rozhodnutí krajského zastupitelstva, které 13. března 2019 rozhodlo o dalším fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj podle varianty A – to znamená, že akutní lůžková péče z orlovské nemocnice se v horizontu několika let přesune na pracoviště v Karviné a do krajské Nemocnice s poliklinikou Havířov. Převod nemocnice do majetku města Orlové tedy není aktuální.

Jsem přesvědčen o tom, a na to také pana starostu upozorním, že pokud by něco mělo způsobit likvidaci nemocnice, o které vedení Orlové neustále mluví, pak je to právě převod tohoto zdravotnického zařízení do vlastnictví města.

Ono totiž není možné jenom jednostranně něco chtít. Převedení majetku kromě souhlasu obou zúčastněných stran „obchodu“ znamená i splnění dalších mnoha důležitých podmínek – je nezbytné projít výběrovými řízeními ministerstva zdravotnictví na smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pak s pojišťovnami smluvně zajistit, že budou platit zdravotní péči v nově vzniklé právnické osobě (tu by muselo město Orlová založit).

Je nutné mít také souhlas k poskytování zdravotních služeb, bez kterého lékaři a další zdravotnický personál nemohou pacienty léčit. A mít samozřejmě dostatek financí na financování provozu celé nemocnice včetně oddělení, která jsou dlouhodobě ve ztrátě.

Převod orlovské nemocnice do vlastnictví města Orlové by mimo jiné znamenal i ztrátu akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR - noví mladí lékaři by se pak nemohli v Orlové vzdělávat a způsobilo by to velké komplikace v zajištění zdravotnického personálu.

Těch úskalí je celá řada, ale i kdyby se je podařilo vedení města překonat, v mezidobí by nemocnice v Orlové nemohla přijímat a léčit pacienty – město by ji muselo zavřít.

A to rozhodně nechceme. Naopak. Vedení kraje usiluje o kvalitnější a dostupnější zdravotní péči nejen v této části regionu. A toho může dosáhnout díky tzv. optimalizačním změnám v krajském zdravotnictví, jak je schválili krajští zastupitelé.